در مورد زنان باید بیشتر بدانید

Posted on at


یک زن را مانند ملکه میسازد :
١-وقتی که پول در دستها یش باشه
٢-وقتی که لباس سفید عروسی میپوشه برای داماد 
٣-وقتی که اولین بار مادر میشود

زن را به گریه میاندازد:
حرفی که به او ضربه بزند ،از دست دادن کسی که او را دوست داشته باشد ،مرور کردن خاطره هایی که خوشحال کننده بوده براش و حالا از دست داده است

 زن به آن احتیاج دارد:
آغوشی که از قلب و با محبت  باشد ،سخنی زیبا که انگیزه هاش را بالا ببرد، استراحت و تجدید قوا در وقت بیکاری

زن را میکشد:
زنی بر او ارجحیت داشته باشد،نابود شدن آینده اش،مردن پدر و مادر و پسرش

زن به آن افتخار میکند:
زیباییش، اصل و نسبش ،کارنامه و مقام اجتماعیش

حالتِ زن که اخطار به دیگران به حساب میآید و دیگران را مترساند و تعجب میکنند:
سکوتش،جرأت فی ولواقع (آنیش)، خنک شدن در یک لحظه

راز زن را فاش میکند:

نوع نگاه کردنش

زن را وادار میکند که از زندگی شخصی برود بدون برگشت:
خیانت ،نا امید شدن  ،عدم وجود امنیت

 

مطالبی دیگری که باید دانست:

و غم و اندوهی را تحمل میکند که با خود خوشبختی و محبت را به همراه دارد…
میخندد وقتی که میخواهد جیخ و فریاد بزند!
ترانه میخواند وقتی میخواهد گریه کند!
گریه میکند وقتی که خوشحال است!
و میخندد وقتی که میترسد!
عشقش بدون شرط است!

 About the author

alimahboob

Ali Reza Mehrban is from Afghanistan.He was born and lived in Iran with his family,and they return back into Afghanistan in 2002.Ali graduated from Tajrobawi High school of Herat-Afghanistan.Now he is bachelor of Software Engineering from Computer science of Kabul University.He has been working as project coordinator of Afghan Citadel…

Subscribe 0
160