مشکلات زنان و آموزش در افغانستان: گزارش هفته وار لیسه باغ نظر گاه

Posted on at


در جریان این هفته, مکاتب رخصت بود, اما شاگردان صنف کمپیوتر به سر صنف ایشان حاضر بودند. و به سایت های اجتماعی فعالیت داشتند و به بلاک نویسی هم فعالیت های زیادی داشتند.

در جریان این هفته تمام مردم به عید سعید فطر آمادگی میگرفتند, خانه های ایشان را پاک و تمیز می کردند. شیرینی و میوه تازه می خریدند و لباس جدید به خود درست میکردند.

عید سعید فطر در بین مردم یک آداب ورسوم خاص می باشد. به خصوص کشور عزیز ما افغانستان آمادگی کامل در عید سعید فطر میگیرند. و تمام آداب ورسوم را به جا می آورند. بعد از یک ماه روزه که تمام مسلمانان مهمان خداوند (ج) بودند. یک آغاز جدید با قلب پاک به روز اول عید سعید فطر شروع به زندگی میکنند. که تمام کینه و کدورت را از دل های ایشان پاک کنند.

بعد از نماز همه مسلمانان عید را با همدیگر تبریک می گویند و بعدا به خانه های ایشان میروند تمام فامیل های ایشان منتظر آمدند آقایان ی ایشان از نماز عید سعید فطر هستند و به خوشحالی باهم  عیدی میکنند و به اطفال ایشان عیدی میدهند و به خانه های قومان , خویشاوندان و همسایه های ایشان به عیدی میروند و از کسی که قهر و یا ناراحت هستند به دید باز دید میروند تا کینه را بر طرف کنند و همچنان به عیادت مریضان هم میروند.

 About the author

Baghnazargah-High-School

Film Annex's production crew in Afghanistan documents an ordinary day at Baghnazargah School, which is 5 kilometers away from Herat. The school was established in 1989. In this video, we get a glimpse into the lives of female students, what they do in classrooms, how they play and exercise outdoors,…

Subscribe 0
160