پیشرفت مکاتب در افغانستان: گزارش هفته وار لیسه محجوبه هروی

Posted on at


 .درهفته گذاشته شاگردان و اساتید مکاتب به مناسبت عید سعید فطر به مدت یک هفته رخصت بودند. شرایط زنان در افغانستان از زمان های گذاشته تا به حال 


تحصیلات یکی از کلیدهای پیشرفت یک جامعه تلقی میشود. و اکنون جوامعی توسعه یافته به حساب .  که درجه تحصیلات مردمانشان در سطح بالایی قرار داشته باشد. بنا چون بانوان نیز نیمی از قشر جامعه هستند باید در زمینه های تحصیلی دوشادوش مردان حضور داشته باشند, تا جامعه ما به سمت تمدن و توسعه گام بردارد. در زمانهای قدیم در افغانستان شرایط تحصیلات برای زنان فراهم نبود. تا اینکه در زمان شاه امان الله خان اولین مکتب زنانه به نام لیسه حبیبیه افتتاح شد. در همان زمان نیز مردم دخترانشان را اجازه نمیدادند تا درس بخوانند. تا اینکه آهسته آهسته شرایط و امنیت بهتر شد و با آمدن جوامع خارجی در افغانستاندردهه اخیر مکاتب دخترانه به صورت چشمگیری احداث شد.یکی از پیامدهای این موضوع اشتراک بیشتر دختران در کانکور سال 2012 نظر به پسران بود. که این امر نشان دهنده سهم گیری بانوان در رشته های تحصیلی میباشد. تحصیلات زنان روز به روز با وضعیت بهتری رو به رو میشود, و در حال پیشرفت است.برای بانوان صنف های کامپیوتر و انگلیسی و سایر دوره های آموزشی از طرف شرکت های خارجی برگزار میگردند. به طور مثال میتوان به فلم انکس, یک وب سایت حمایتی از فیلم سازان, و کمپنی افغان ستادیل اشاره کرد. که در نتیجه باعث میشود تا شاگردان مکاتب درآمد شخصی داشته باشند. و در صنف کامپیوتر شاگردان مصروف نوشتن  مقاله و گذاشتن مقالات به داخل سایت فلم انکس میباشند. و همچنان هرکدام از شاگردان دارای یک حساب شخصی به داخل سایت فلم انکس میباشند


که در نتیجه باعث میشود تا زنان درآمد شخصی داشته باشند. 
About the author

MahjubaHerawiSchool

Mahjube Herawi School is located in the third district of Herat Province on Mokhaberat Street. It was named after a famous woman poet Mahjube Herawi (Mahjube Herawi’s real name was Bibi Safora and she was one of the famous Farsi pouter of Badqhis –Afghanistan. Mahjube has about 5,000 poems about…

Subscribe 0
160