تلاش برای پیشرفت علم در افغانستان: گزارش هفته وار لیسه میرمن حیاتی

Posted on at


دروازه مکتب در اول این هفته بعد از امتحانات, رخصتی های تابستانی و عید سعید فطر بروی شاگردان باز شد. شاگردان با بسیار شو ق و علاقه در صنف های خود قرار گرفتند. و بعدا توسط اداره مکتب تمام صنوف کنترل شد ودر تمامی صنوف اطلاعنامه های شان توزیع گردید. و یک زمان را تعین کردند برای برطرف کردن شکایات شاگردان در حصه نمرات اطلاعنامه های شان.  و بعدا قناعت شان را حاصل کردند. همچنان در این هفته اعضای محترم نظارت واعضای ارشد نظارت به برسی مکتب پرداختند.در صنف کامپیوتر شاگردان بسیار هیجانی هستند از اینکه برای آنها این فرصت مهیا شده که از انترنت استفاده کنند و توسط آن می توانند با دیگر جهانیا ن ارتباط برقرار کنند. آنها در این هفته مروری بر درس های قبلی خود یعنی اهمیت شبکه های اجتماعی درزندگی انسان و فواید آنها درروند زندگی روزانه, و بعدا آنها با شبکه اجتماعی تویتر آشنا شدند. و همچنان آنها آموختند که چی قسم خود را دراین شبکه ثبت نام نمایند و برای خود حساب کاربری ایجاد نمایند. تا در آینده بتوانند خود را با دیگر کاربران وصل نمایند.


 About the author

MirmanHayatiHighSchool

Mirman Hayati High School is one of the historical schools of Herat, Afghanistan. It was established in 1340 (1961). This school is located in the center of Herat city, on Shahid Mirwais 28 Street. It has 1,810 students in two shifts and 50 teachers. This school was first reconstructed by…

Subscribe 0
160