پایداری و علاقه شاگردان به آموزش در افغانستان: گزارش هفته وار لیسه حوض کرباس

Posted on at


در جریان این هفته فعالیت های لیسه حوض کرباس قرار ذیل میباشد.


 مدیره مکتب جلسه ای را همرا بخش فرهنگی مکتب جهت ارتقا و رشد هر چی بیشتر شاگرادن برگزار نمودند.


مسابقه ای راجع به صحت روانی بین شاگردان لیسه حوض کرباس و لیسه عبدالولید برگزار گرید که شاگردان لیسه حوض کرباس با کسب 10 نمره بالاتر از مکتب دیگر پیروزی این مسابقه را از آن خود کردند. و همچنان حلقات آموزشی همرای استادان اصول صنفی( از صنف اول الی سوم) جهت بهبود سطح تدریسی و تعلیمی شاگران ابتدائی براگزار گردید.به ادامه این فعالیت ها شاگردان ممتاز لیسه در پاسخ گویی به سوالات علمی به شبکه تلوزیونی عصر اشتراک نمودند.


 About the author

Hozakarbas-Herat

The Houz-e-Karbas High School was founded in 1962 in Afghanistan. The all-girls school has approximately 4000 students, 92 teachers, 5 senior teachers, one education manager, and one administrator. Many classes are taught in tents. Film Annex built the first Internet classroom at the Houz-e-Karbas High School in May, 2012.

Subscribe 0
160