فعالیت های شاگردان در افغانستان: گزارش هفته وار لیسه باغ نظرگاه

Posted on at


از روز اول هفته تا روز آخر هفته که گذشت تمام شاگردان به دروس خویش حاضر بودند و کارهای عملی در صنف کمپیوتر و لابرتوار انجام دادند،  شبکه میهن یک مصاحبه با شاگردان صنف کمپیوتر در باره تکنولوِژی معلوماتی و نحوه کار با کمپیوتر داشتند.


تمام شاگردان با سایت های اجتماعی آشنایی کامل پیدا کردند که سایت های اجتماعی چیست؟ و چگونه وارد آنها می شوند و کارکرد آنها چیست؟ و مقاله های جالب  و پر مفهوم وارد سایت Film Annex گذاشتند و با دیگر سایت ها به اشتراک گذاشتند.نظر یکی از شاگردان لیسه باغ نظرگاه : انترنت یک تکنولوژی جدید در عصر حالی میباشد که سهولت های خاص خود را دارد. به خصوص به ما شاگردان مکاتب چون میتوانیم مطالب جدید جمع آوری نماییم, تا ذهن ما رشد کند و در آن صورت میتوانیم یک آینده خوبی داشته باشیم.About the author

Baghnazargah-High-School

Film Annex's production crew in Afghanistan documents an ordinary day at Baghnazargah School, which is 5 kilometers away from Herat. The school was established in 1989. In this video, we get a glimpse into the lives of female students, what they do in classrooms, how they play and exercise outdoors,…

Subscribe 0
160