پیشرفت تکنالوژی در افغانستان: گزارش هفته وار مکتب امیر علی شیر نوائی

Posted on at


گذری  به امورمکتب امیرعلی شیر نوائی: هیئتی ضامن اعضای نظارت از کارکرد استادان. کارهای تدریسی آنها دیدن به عمل آوده اند, که با در نظر گرفتن لیاقت استاد، طرز تدریس، کار های عملی شاگردان، فعالیت های گروهی، روش های مؤثر برای افزایش درک شاگردان از درس و فعالیت های نمایشی شاگردان اساتید مورد ارزیابی قرار گرفتند.


 اعضای نظارت برعلاوۀ اینکه از نحوۀ تدریس اساتید نظارت و بررسی نمودند از کارهای اداری نیز دیدن نمودند. این اعضاء در سال دو مرتبه یعنی پیش از امتحان چهار و نیم ماهه و بعد از امتحانات چهار و نیم ماهه از مکتب دیدن به عمل می آورند و اکثراً در مواردی چون نظم و دیسیپلین ، مدیریت ، نظافت, پاکی محیط مکتب ، تدریس اساتید و سرسبزی محیط ماحول را به بررسی میگیرند. همچنان افرادی که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات برای تبلیغ پروسۀ رأی دهی به مکتب آمده و از شاگردان این مکتب که واجد شرایط هستند خواستند که با شرکت در این پروسه آیندۀ کشور شان را در دست گیرند. این افراد از اینکه زنان برای این پروسه تا حال کارت دریافت ننموده اند ابراز نگرانی نموده و از دختران این مکتب خواستند که خود را در جامعه فعال نشان داده و از حقّ خود استفاده نمایند.


همچنان شورای محل با بررسی مشکلات مکتب با اولیای شاگردان که جزئی از پلان های کاری این شورا محسوب میشود, جلساتی برگزار نموده و وسایل مورد ضرورت مکتب را تهیه مینمایند، این فعالیت ها فورمه پوری میشوند. در هفته ئی که گذشت این فورمه ها توسط مسئول بخش شورای معارف به  بررسی گرفته شده است. و مدیریت معارف شهر به ساعت 1:30 بعد از ظهر از این مکتب دیدن به عمل آورده و موارد مختلف را بررسی نمودند.در این هفته تمام صنوف دهم و یازده هم  تحت پوشش برنامۀ انترنتی مؤسسۀ افغان سیتادل و فلم انکس قرار گرفته اند. این کمک بسیار بزرگی برای شاگردان است و میتواند سطح تحصیلی آنها را بالا برده و هر گاه بخواهند که در مورد چیزی در انترنیت جستجو نمایند به مشکلی دچار نمیشوند. این شاگردان در هفتۀ گذشته بخش های مختلف انترنتی چون آشنای با موضوعات  ,Domain ,Host,  Internet, Website , Network و توضیحات در این مورد را به مطالعه گرفتند. به طور مثال: برتری اکانت های  Gmail  از Yahoomail  در این است که Gmail 10 GB فضای اضافی برای فایل ها میدهد. یا اینکه اگر خواسته باشیم در Google در مورد چیزی جستجو نماییم باید اول آن چیزی را که میخواهیم تایپ نموده و بعد از آنکه جستجوها در این مورد در صفحه ظاهر شد معلومات درخواستی را درمیابیم.About the author

AmirAliSherNawaie

Amir Ali Sher Nawaie was established in 1368. At first, it was both a male and female school but in different shifts until 1390. In 1390, it became a female school and students are now studying in three shifts. It has 29 classes, more than 4,000 students and 155 teachers.…

Subscribe 0
160