کوشش برای بلند بردن سطح دانش در افغانستان: گزارش هفته وار مکتب امیرعلیشرنوایی

Posted on at


در این هفته شاگردان صنوف دوازدهم لیسۀ نسوان امیر علی شیر نوائی برای اشتراک در امتحان عمومی کانکور خود را ثبت نام نموده اند. از طرف شورای مکتب به 50 تن از شاگردان به طور رایگان برنامه های فناوری اطلاعات(تکنالوژی) ( IT ) و انگلیسی تدریس میگردد.


این برنامه که شورای مکتب پرداخت تکس 50 نفر از شاگردان این لیسه را به عهده گرفته است. و این تعداد شاگردان کمی را در بر میگیرد مدیریت مکتب کوشش نموده است در قدم اول آن عده از شاگردان را سهم دهند که از لحاظ اقتصادی مشکل دارند یا بدون سرپرست هستند.


 مشکلات شاگردان از لحاظ تدریسی و محیطی به بررسی گرفته شده و برای حل آن از طرف ادارۀ این لیسه اقداماتی روی دست گرفته شده است.


 از سوی دیگر سوانح شاگردان لیسۀ نسوان امیر علی شیر نوائی در کتاب اساس ثبت شده و شاگردانی که از این لیسه به مکاتب دیگر انتقال نمودند از کتاب اساس به اساس تبدیلی منفک گردیدند. تمام حاضری ها و ترقّی تعلیم های صنوف مختلفه کنترول و بررسی گردیده اند.همچنان اعضای نظارت از کارکردهای اداری و طرز تدریس اساتید بازدید به عمل آورند.در پی این بررسی های اعضای نظارت از بروز مشکلات اداری، تدریسی و محیطی تا حد زیادی رفع گردیده است. به صورت عموم  اگر پروسه های اصلاحاتی در مکتب ادامه یابد به زودی شاهد آن خواهیم بود که لیسۀ امیر علی شیر نوائی به یکی از نخبه ترین مکاتب هرات و حتی افغانستان تبدیل شود.


در این صنف درسی انواع Browser  ها تدریس گردید٫ که شاملBrowser  هایFirefox , Chrome , Safari , Explorer ,Opera بود.  و اینکه این بروزر ها چگونه بر روی ویندوز نصب میگردد. انترنت در زنده گی روزانۀ امروزی انسان ها از اهمیت بارز برخوردار است چنانچه امروزه ارتباطات وسیع در سطح جهانی را می توان مدیون دنیای Internet  دانست.


 در این شبکۀ جهانی انواع کار های مختلف ساختمانی ، تبلیغات ، دیزاین ها ، تجارت ، صنعت و ارتباطات یا Communications و غیره استفاده به عمل می آید. این شبکۀ کمپیوتری روزانه ملیون ها انسان را در سراسر پنج قارۀ جهان با هم وصل نموده و آنها را از تحولات روز دنیا آگاهی می دهد.


بروزر انترنت سافت ویری است که برای دسترسی به WWW  یا World Wide Web استفاده میگردد. بروزر ها اطلاعات را از سرور های وب گرفته و به شکل صفحۀ ویب یا Webpage  در می آورد و در کمپیوتر نشان می دهد.وب مرکز میلیون ها اسناد و مدارک است که در صدها کمپیوتر به شکل دایم و همیشه گی با شبکۀ انترنت وصل اند ذخیره شده است. وب شبکۀ است که انترنت نبوده بلکه بخشی از انترنت محسوب میگردد و موضوعاتی را که خواسته باشیم در انترنت جستجو نمائیم می توان در صفحات وب دریافت نمود.همچنان از فعالیت های دیگر این هفته در صنف کمپیوتر تشریح برنامه های دیگر نیز به منظور افزایش معلومات شاگردان تدریس گردید. بروزر Chrome  از بروزر های پر طرفدار برای اینکه خدمات بیشتر به مشتریان خود ارائه میدارد بیشتر استفاده میگردد.


سایتGoogle سایتی است  که در آن میتوان به صورت آسان و راحت جستجو نمود. و همچنان معلومات زیادی در بارۀ هر چه در آن نهفته است به این ترتیب بیشترین استفاده از آن صورت میگردد. استفاده از این سایت برای تمام شاگردان آموزش داده شد از این به بعد آنها می توانند آنچه را که ضرورت دارند در انترنت جستجو نموده و به زودی خواهند توانست برنامه های فراتر این را نیز بیاموزند.


و همچنان فلم انکس او افغان سیتادل هم برای رساندن این برنامه های جهانی در افغانستان کوشش های زیادی گشیده اند. و هم مردم افغانستان خصوصا جوانان از زحمات ایشان بسیار سپاسگذار اند.About the author

AmirAliSherNawaie

Amir Ali Sher Nawaie was established in 1368. At first, it was both a male and female school but in different shifts until 1390. In 1390, it became a female school and students are now studying in three shifts. It has 29 classes, more than 4,000 students and 155 teachers.…

Subscribe 0
160