د ښځو مبارزه د مخدرو موادو سره: د هاتفی لیسی اونۍ راپور

Posted on at


د یولسم ټولکی زده کوونکی د منتخبه ښوونځی سره یی د قرآن کریم مسابقه درلودله. او د کامپیوتر ښوونکی د ښوونځی ټولو ټولکیو ته یی اجتماعی سایتونه یی معرفی کړل چی په راتلونکه کی اجتماعی سایتو ته ولاړ شی. او کامپیوتر ټولکی ټول زده کوونکی د اجتماعی سایتو سره فعالیت لری٫ او د انترنت او نورو مهمو بخشونو کی یی پرمختکونه درلودل. او هم دوی د انکس فلم او افغان سیتادل شرکتونو نه ډیر خوشاله وو٫ چی داسی کورسونه یی ورته برکزاره وی.مخدر مواد یوه وارداتی پدیده ده او مبارزه د هغو سره هم باید٫ د هېواد نه بهر ورسره وشی چی د هغو تحقق د په لومړی کی باید د نړیوالی ټولنی نه د افغانستان بهر مرزونو نه پیل شی٫ او هم متعاقبا او یا هم همزمان د ډیر کم وخت سره کولی شی د افغانستان د ننه کورنی سوځونکی  بلا سره به اوسی. په دغه خاطر ترڅو چی اخیستونکی نه وی تولید کونکی هم به نه اوسی.


د شوروی تجاوز پیل کیدلو سره٬ د تریاک کرول په افغانستان کی پیل شول. په دغی خاطر چی بین المللی ګروپونه او د ټوپکو معامله ګران د ټوپکو خرڅولو له طریقه مجاهدینو ته د افغانان ته مخدر مواد غوښتل.


د هغو ځای نه چی د افغانستان مختلفه ځاینو د مختلفو ګروپونو باندی اداره کیدلو هر یو د مجاهدیونو ګروپونه د ټوپکو لاس ته راوړلو ته د تریاک کرلو ته یی مخ راوړلو چی وروسته د دولتی ملیشیانو باندی د لاس لاندی ځاینو کی یی رواج پیدا کړلو. د مرکزی مقتدره حکومت نه والی د مجاهدیونو حکومت وخت کی هم د تریاکو کرل په افغانستان کی پورته ولاړو٫ مګر د طالبانو حکومت راتللو سره د حقوق بشر نقض سره په ویژه د ښځو حقوق سره او د القاعدی شبکی ځای ورکولو سره په افغانستان کی٫ د نړیوالی ټولنی سیاسی او اقتصادی تحریمونه ور باندی پیل شو٫ د طالبانو رژیم د خپلی نظامی مالی بنیه لپاره د تریاکو کرل یی آزاده اعلان کړل.


 


وروسته د طالبان سقوط نه: ډیر مهاجرین د ایران نه افغانستان ته راغلل او یو ډیر شمېر یی د تریاکو موادو باندی معتاد شوی ول. او دا مرض د هغو سبب شو٫ چی په بله توکه یو شمېر ډیر د افغانستان ځوانان او ښځی د مخدرو مواد سره معتاده شی. او د ټولنی ټول خلک د زده کړی نه پاتی شول. په ننی ټولنه کی ډیر خلک د همسایه  هېوادنو له خوا نه معتاده شول٫ د هغو نسبت باندی چی ولاړ شی زده کړی ته ادامه ورکړی او خپل د هیواد د بیکانو له لاسه وږغوروی. او هم د نرانو په څنک کی ښځی هم دغه درد سره مبتلا شوی دی په خصوصه توکه د افغانستان قریی چی ټولی د مخدرو موادو باندی اخته دی. او دوی باید خپل ځان د دغی بلا نه وږغوری او زده کړی ته مخ راوړی او مهمتر د هغو چی ورزش وکړی چی ډیر ښه لاره د ږغوړلو د مخدرو مواد نه ده. که د شاوخوا ښځی زده کړی ته مخ راوړی سل په سلو کی د دغی کار نه لاس اخلی. پس د ټولنی هر غړی دنده ده. چی هر یو هغه کسان چی د زده کړی نه لری دی پوه یی کړی ترڅو چی د دغه خلاف کارو نه لاس واخلی او زموږ هیواد یو مستقله او آزاده هیواد دی او هم د پرمختک په لور به ولاړ شی که نی نه همده غوندی به زموږ هیواد به پس مانده پاتی شی. 
About the author

Hatifi-Herat

Established in 1938, Hatifi High School is one of the largest schools in Herat, Afghanistan and has 8300 students. The students attend the classes in rotations. The school offers 116 classes only for female students. Film Annex and Citadel are building an INTERNET classroom at Hatifi High School in June…

Subscribe 0
160