گسترش سریع رسانه های اجتماعی در افغانستان گزارش هفته وار لیسه میرمن حیاتی

Posted on at


 دراین هفته مشکلات بعضی از شاگردان از لحاظ تدریسی و محیطی حل شد. چونکه اگر خواسته باشیم درس را به خوبی درک کنیم٫ باید که استادان گرامی بتوانند شاگردان خود را به بفهمانند. و کدام مشکل دربرابر درس دادن به شاگرد به طور کلی نداشته باشد. و همچنان برای خوب فهمیدن درس باید یک فضای خوب و آرام باشد.


تمام شاگردان صنوف 12 مکتب میرمن حیاتی برای ثبت نام در کانکورسال 1392 ثبت نام شدند. چونکه تمام موفقیت ها در زنده گی آنها مربوط به همین امتحان میباشد و سرنوشت آنها وابسته به امتحان کانکور است. پس باید دختر و پسر به امتحان کانکور شرکت نمایند تا اینکه در آینده به موفقیت های زیادی دست پیدا کنند. و برای موفقیت در آینده باید آماده گی های خاص امتحان را داشته باشند تا اینکه نتیجه خوبی را نائل شوند.بعضی از شاگردان که از مکاتب دیگر به مکتب میرمن حیاتی آمده بودند و هنوز کارت سوانع شان به مکتب فرستاده نشده بود در این هفته تمام کارتهای شان به مکتب آمد و به کتاب اساس ثبت نام گردید.


بعضی از شاگردان که از مکتب بیرون شده بودند٫ و به مکتب دیگری رفته بودند نام آنها از کتاب اساس نیز پاک شد.


کنترول تمام حاضری ها و تریقه تعلیم ها در این هفته صورت گرفت. چونکه برای اساتید و اداره مکتب کدام مشکلی ایجاد نشود.


چند شخص از اعضای نظارت به مکتب آمده و تمام کارهای تدریسی و اداری را دیده و کنترول نمودند.


در این هفته در صنف کمپیوتر برای شاگردان چگونه گی نصب بروزرها و انواع بروزر ها از جمله اوپیرا- فایر فاکس- کروم- سفری تدریس شد. و اینکه  کههر کدام آنها چگونه استفاده میشوند و سرعت کدام یک زیاد تر است و برای استفاده کدام بهتر است تدریس شد.و همچنان چگونگی جستجو کردن در گوگل اینکه که اول صفحه یکی از بروزر ها را باز کنند٫ و بعدا به وب سایت گوگل بروند و در مورد موضوع خود در گوگل نوشته و جستجو کنند. و اگر به انگلیسی جستجو کنند می توانند به مطالب انگلیسی دست یابند٫ و همینطر اگربه فارسی مطالب خود را جستجوکنند می توانند معلومات را فارسی ببینند. و هچنان اینکه  چگونه این تصاویر و مطالب را می توانند در داخل کامپیوتر خود ذخیره کنند٬ تدریس شد. About the author

MirmanHayatiHighSchool

Mirman Hayati High School is one of the historical schools of Herat, Afghanistan. It was established in 1340 (1961). This school is located in the center of Herat city, on Shahid Mirwais 28 Street. It has 1,810 students in two shifts and 50 teachers. This school was first reconstructed by…

Subscribe 0
160