د اجتماعی رسانو چټکه پراختوب په افغانستان کی د مېرمن حیاتی اونۍ راپور

Posted on at


په دغه اونۍ کی د زده کوونکو ځینی ستونزی د تدریسی او محیطی له لحاظه حل شوی ځکه که موږ وغواړو چی درس په ښه توکه درک کړو٫ باید محترمه ښوونکی وکولی شی زده کوونکی ښه پوه کړی. او باید کومه ستونزه په کلی توکه د درس په مقابل کی د زده کوونکو لپاره نه اوسی. او هم د ښه درس پوهیدلو لپاره باید آرامه او ښه فضا اوسی.


د مېرمن حیاتی ټول دولسم ټولکی زده کوونکو د ۱۳۹۲ کال کانکور آزموینی لپاره یی نوم لیکنه وکړه. ځکه ټول موفقیتونه په ژوند کی یی په همدغی آزموینی کی دی  او د دوی سرنوشت همدغی کانکور آزموینی باندی تړلی دی. پس باید ټول هلک او نجلی په دغه آزموینی کی کډون ونیسی. تر څو چی په راتلونکه کی ډیرو موفقیتو ته لاس پیدا کړی. او د راتلونکی موفقیتونو لپاره باید خاصه چمتوالی د آزموینو لپاره ولری ترڅو چی یوی ښی نتیجی ته تایله شی. 


ځینی زده کونکی چی د نورو ښوونځیو نه مېرمن حیاتی ښوونځی ته راغلی وو او تر اوسه یی سوانع یی ښوونځی ته راغلی نه وی په دغه اونۍ کی ټول کارتونه یی ښوونځی ته راغلل او د اساس کتاب ته ولیکل شول.


ځینی زده کوونکی چی د ښوونځی نه وتلی وو٫ او بل ښوونځی ته تللی وو د هغو نوم هم د اساس کتاب نه هم پاک شولو.


د تریقه تعلیمو او حاضریانو ټول کنترولو نه په دغه اونۍ کی وشوله. ځکه ښوونکو او د ښوونځی اداره ته بیا کومه ستونزه جوړه نه کړی.


څو نفره د نظارت غړیو نه ښوونځی ته راغلل او ټول تدریسی او اداری کارونه یی وکتل او کنترول ی کړل.


په دغه اونۍ کی د کامپیوتر ټولکی کی د زده کوونکو لپاره د بروزرونو او د بروزرو نو ډولونه لکه اوپیرا٫ فایر فاکس٫ کروم او سفری ورته درس ورکړل شو. او هم د چی هر یو څرنکه استفاده کیږی او د کوم یو سرعت ډیر دی او د کار اخیستلو لپاره کوم یو ښه دی ورته درس ورکړل شو.او هم د ګوګل لټولو څرنکوالی هم دا چی اول یو بروزر خلاص کړو٫ او وروسته د ګوګل سایت ته ولاړ شی او د خپلی موضوع په اړه په ګوګل کی ولیکی او ویلټوی. او که په انګریزی یی ولټوی انګریزی مطالبو ته لاس پیدا کوی٫ او همداسی که په فارسی مطالب ولټوی کولی شی معلومات په فارسی ووینی. او هم دا چی څرنکه عکسونه او مطالبونه د خپل کامپیوټر کی ذخیره کا ورته درس ورکړل شو. About the author

MirmanHayatiHighSchool

Mirman Hayati High School is one of the historical schools of Herat, Afghanistan. It was established in 1340 (1961). This school is located in the center of Herat city, on Shahid Mirwais 28 Street. It has 1,810 students in two shifts and 50 teachers. This school was first reconstructed by…

Subscribe 0
160