بلاگ نویسی و دختران – آموزش پایدار

Posted on at


در این هفته لیسه ملکه جلالی توانست که موفقیت های زیادی را کسب کند. صنوف مختلف در مضامین مختلف با مکتب محجوبه هروی مسابقه داشتند که موفقانه سپری شد. و به پنج تن از شاگردان نخبه از طرف مدیره صاحب جوایز اهدا گردید و شاگردان با دلچسپی کامل و با موفقیت دروس خود را تعقیب میکنند. برای شاکردان از صنوف مختلف پروژه های در مضامین بیولوژی، کیمیا و فزیک داده شده است که در پهلوی دروس خود مصروف تکمیل کردن پروژه خود اند. وهمچنان شاگردان لیسه ملکه جلالی این هفته چندین مسابقه ورزشی با مکتب گوهرشاد و دیگر مکاتب داشتند که موفقانه توانستند بین این مکاتب مقام سوم را کسب کنند. و این کار باعث افتخار و سر بلندی شد. بخاطر تشویق بیشتر مدیره لیسه ملکه جلالی خواست تا تحایف را برای این ورزشکاران زحمت کش که باعث شدند٫ نام مکتب و .مدیره خود را بلند ببرند اهدا کننددر این هفته در صنف کامپیوتر شاگردان مصروف نوشتن مقاله بودند٫ و داخل سایت فیلم انکس و بسیار به شوق و علاقه زیاد کار میکنند و آن عده از شاگردان که به مقاله نویسی دلچسپی دارند از طریق انترنت مکتب به film annex مقاله نوشته و کسب در آمد مینمایند. همچنان از طرف film annex  با شاگردان مکاتب مصاحبه های گرفته شد در مورد مقاله نویسی  که آیا شاکردان از طریق آن کسب در آمد کرده میتوانند؟ و شاگردان پاسخ مثبت دادند و دلچسپی شان نسبت به قبل زیاد شده و از آنها بسیار سپاسگذار بودند.و همچنان شاگردان مصروف کار با Examer Content Creator  می باشند. و کسانی که مقالات خود را به این سایت گذاشتن  برایشان یعنی به بهترین مقاله جایزه اهدا خواهد شد. About the author

MalakeJalaliSchool

Malake Jalali is located on Godam Street in front of the big Masque of Herat, Afghanistan. It has 3270 Students, 101 teachers and 2 buildings.

Subscribe 0
160