بلاګ لیکل او نجونی – پایداره زده کړه

Posted on at


په اونۍ ملکی جلالی لیسی کی ډیر موفقیتونه یی لاسته راوړل. مختلفو ټولکیانو په مختلفو مضامینو کی یی د محجوبی هری ښوونځی سره درلودل چی په ښه توکه یی تیر کړل. او پنځو نفرو ته د مدیری له خوا نه جایزی ورکړل شوی او زده کونکی د کاملی زړه خوښی او موفقیتو سره یی درسو ته یی پیل ورکړل. د زده کونکو لپاره د مختلفو مضامینو نه لکه د بیولوژی٫ کیمیا او فزیک نه پروژی ورکړل شوی. چی د درسونو څنک کی د پروژی جوړولو باندی هم بوخت وی. او هم ملکی جلالی لیسی په دغه اونۍ کی یی څو ورزشی مسابقی یی د ګوهر شاد او نورو ښوونځیو سره درلودلی او په ښه توکه یی تیری کړلی او په دغه مسابقه کی یی درېم مقام لاسته راوړلو. او دغه کار د افتخار او لوړتیا مو شوله. او د ملکی جلالی لیسی مدیری د هر څو تشویق لپاره یی جایزی یی ورکړلی په دغه خاطر چی دوی د ښوونځی او مدیری مقام پورته کړی.په دغه اونۍ کی په کامپیوتر ټولکی کی زده کونکی د مقالی لیکلو باندی بوخت ول٫ او په انکس فلم سایت کی یی په ډیره مینه او شوق باندی یی کار کولو او هغه زده کونکی چی د مقالو لیکلو سره یی مینه درلودله د ښوونڅی انترنت له خوا نه انکس فلم ته مقاله لیکی او د درامد لاسته راوړنه کوی. او هم د انکس فلم له خوا نه د ښوونځی زده کونکو سره مرکه وشوله او د مقالو لیکلو په اړه چی آیا دوی د درامد لاسته راوړل کولی شی؟ او زده کونکو مثبته ځواب ورکړلو او ډیره د مخته نسبت باندی یی مینه والی وښایله او ډیر شپاسګذازه ول.او هم زده کونکی د (Examer Content Creator) سره بوخت دی. او هغه کسانو چی مقالی یی په دغه سایت کی ایښی وی ورته یعنی ښو مقالو ته جایزی ورکړل شوی. About the author

MalakeJalaliSchool

Malake Jalali is located on Godam Street in front of the big Masque of Herat, Afghanistan. It has 3270 Students, 101 teachers and 2 buildings.

Subscribe 0
160