جوانی زیباترین فصل آفرینش

Posted on at


جوان یعنی یکی مثل من و تو که با شور و هیجان است، دنیا را با دستانش میخواهد گلستان کند، جوان یعنی یک دنیا شوق و اراده ...


هر سالی که میگذرد یک بهاری دارد و یک زمستانی...بهار عمر آدم ها همین جوانیست.


جوان در کل دارای یک فطرت پاک و بی آلایش است که بسته به محیط اطرافش شکل می گیرد.


جوانی فصل شور است و شعور،


 


پیامبر گرامی اسلام (ص) درباره جوان و نوجوان اینچنین میفرمایند:


به شما درباره جوانان و نوجوانان به نیکی سفارش می کنم، زیرا آنها دلی رقیق تر و قلبی فضیلت پذیر دارند.زمانی که خداوند مرا به پیامبری برگزید تا مردم را به رحمت الهی بشارت دهم و از عذابش بترسانم،جوانان سخنانم را پذیرفتند و با من پیمان محبت بستند، ولی پیران مخالفت کردند و از قبول دعوتم سر باز زدند.


 


هر دوره ای از زندگی شور و حال و هوای خودش را دارد ولی جوان و دوره جوانی از حساسیت بالایی برخوردار است اگر او را زیاد محدود کنند شاید باعث شود او به یک انسان نامؤفق تبدیل شود و اگر امکانات خاص زمان خودش برای او مهیا باشد او را می تواند به موفقترین جوان تبدیل سازد.


هر جوانی نیازهایی از قبیل : تحصیل،کار ، ازدواج و... را داراست که از یک سو مسئولیت فراهم کردن شرایطش به خانواده بستگی دارد و از سویی دیگر به جامعه.جوانی که در این زمانه فعلی از تحصیلات بالایی برخوردار نباشد ، کار خوبی نمی تواند داشته باشد و در نتیجه در امر تشکیل خانواده نیز با شکست مواجه خواهد شد ، همانگونه که می بینید نیازهای یک جوان به همدیگر ارتباط دارد و یکی لازم دیگری است.
مدیران جامعه باید جوان باور باشند و جوان یاور. فرادستی اش را باور کنند و فرو دستی اش را یاری نمایند و این یک مسئولیت خیلی بزرگ است که تلاش ها باید بیشتر به این سو باشد.


همین جوان ،پدر و مادر فردا است و آینده ساز یک جامعه...اگر خوب تربیت نشود، جامعه دچار تزلزل می شود. به خاطر ظرافت روحیه جوان باید الگوهای مناسب را در مسیر راهش قرار داد زیرا یک جوان به خاطر همان فطرت پاکش مجذوب هر چیزی می شود زیرا فکر می کند آن درست ترین است مخصوصا در مورد دوست.انتخاب دوست، برای نسل جوان از اساسی ترین مسائل است و دوستان دوران جوانی نقش موثری در خُلق و خوی او دارند. دوستی بر اساس عقل و ایمان و مصاحبت با افراد پاک سرشت انسان را به کمال می رساند و از دست دادن آن همچون از دست دادن اعضای بدن است، همچنان که دوستی بر اساس احساس و مصاحبت با فرد فاسد، طبیعت انسان را بصورت ناخودآگاه منحرف می سازد و روح شیطانی را جایگزین روح الهی می کند.بیا قدر جوانی مان را بدانیم که بزرگترین سرمایه زندگی ماست،


 


نویسنده: محمد کمیل "جوادی"About the author

JawadiKumail

My name is Mohammad Kumail Jawadi, I am studying Computer Science Faculty at Kabul University and working as a blogger at Film Annex, I love my home land “Afghanistan” and its citizens, I like to have relationship with my nice compatriots and other excellent people.

Subscribe 0
160