برگزاری فیلمنامه نویسی در افغانستان؛ مرکز اسیا توسط شرکت افغان سیتادل

Posted on at


درجریان این هفته از طرف پوهنحی شرعیات کورس ها و صنوف حقوق برگزار شد. تا اینکه شاگردانیکه به حقوق علاقه دارند آمادگی داشته باشند. و این صنف در داخل خود مکتب برگزار گردیده تا اینکه به شاگردان کدام مشکلی بر نخورند و به خوبی تدریس شوند.


و شاگردانیکه سال آخر تعلیمی شان بود٫ به کانکور آمده گرفته بودند تا اینکه به امتحان کانکور به مشکل بر نخورند٫ و بتوانند امتحان شانرا به خوبی بدهند. و در بین شاگردان صنوف 12 مسابقات کانکوری برگزار شد.در این هفته در صنف کمپیوتر تمام مشکلات شاگردان رفع شد. و به شاگردانیکه از فلم انکس اکونت داشتند٫ و بلاگ انداخته بوند. درامد شان را از دفتر فلم انکس بدست آوردند. و فلم انکس یک سایت مشهور میباشد که در آن اشخاص مشهوری همچون نویسندگان و فلم سازان فعالیت میکنند. در این سایت بیش از سه میلیون نفر کار میکنند و اشخاص نویسنده ماهر هم در این جا کار می کنند٫ و از این طریق درامد بدست می آورند. که با نوشتن بلاگ یک شخص میتواند یک نویسنده ماهر و عالی شود و همینطور فلم ساز و داستان نویس خوب میشود. و هر کدام از افراد فلم انکس به شکل حرفه ای کار میکنند.سناریون نویسی از طرف فلم انکس ایجاد شده٫ و برای اشخاصیکه به داستان نویسی علاقه دارند کمک کرده تا اینکه در آینده یک داستان نویس عالی باشند. در صنف داستان نویسی اول از همه از تمام شاگردانیکه شرکت نموده بودند امتحان گرفته شد. و کسانیکه در این صنف کامیاب شدند. به مکتب محجوبه هروی خواسته شدند. و در مورد محل تدریس و غیره چیز ها صحبت نمودند. که تمام شاگردان به مکاتب امیر علی شیر نوائی و محجوبه هری تقسیم شده٫ و به یک مدت معین تدریس میشوند. و در باره داستان نوشتن به شاگردان معلومات داده شد.


و همچنان اجزای نوشتن یک داستان خوب و دیگر چیز ها به شاگردان در مرحله اول تدریس شد. و به شاگردان گفته شد٫ که باید تمام قوانین داستان نوشتن را رعایت کنند و نباید که از روی دیگر نقل نمایند تا اینکه یک داستان نویس عالی و مشهور شوند.
About the author

MirmanHayatiHighSchool

Mirman Hayati High School is one of the historical schools of Herat, Afghanistan. It was established in 1340 (1961). This school is located in the center of Herat city, on Shahid Mirwais 28 Street. It has 1,810 students in two shifts and 50 teachers. This school was first reconstructed by…

Subscribe 0
160