د سناریو لیکلو برګزاره کول په افغانستان کی د افغان سیتادل شرکت باندې

Posted on at


د دغه اونۍ په جریان کی د شرعیات پوهنځي له خوا نه د حقوق ټولکی کورسونه برګزاره شول. ترڅو چی هغه زده کونکی چی د حقوقو سره مینه لری چمتوالی ولری. او دغه ټولکی په خپله ښوونځی کی دایره شول ترڅو چی زده کونکو ته کومه ستونزه رامخته نشی او په ښه توکه خپلو درسونو ته ادامه ورکړی.

او د هغو زده کونکو  تعلیمی آخر کال یی وو٫ کانکور آزموینی ته یی چمتوالی نیولی وو ترڅو چی د کانکور آزموینه کی د کومی ستونزی سره مخامخ نشی او وکولی شی خپله آزموینه په ښه توکه تیره کړی. د د دولسم زده کونکو په مینځ کی کانکوری مسابقی برګزاره شولی.

په دغه اونۍ کی د کامپیوټر ټولکی زده کونکو ټولی ستونزی حل شولی. او هغو زده کونکو چی په انکس فلم کی یی حساب درلودلو٫ او بلاګونه یی اچولی وو٫ خپل درامد یی د انکس دفتر نه لاسته ته راوړل. او انکس فلم یو نامتو سایت دی چی په هغو ډیر نامتو خلک لکه لیکونکی او فلم جوړونکی په کی فعالیت کوی. په دغه سایت کی د ۳ میلیونه نه ډیر خلک کار کوی٫ او ماهر لیکونکی هم په کی شته دی٫ او د دغه طریقه پیسی لاسته ته راوړی. چی یو سړی د یو بلاګ لیکلو سره کولی شی یو ماهره او عالی لیکونکی شی او همدارنکه یو ښه فلم جوړونکی او داستان لیکونکی شی. او هر یو غړی د انکس فلم نه په حرفه ای توکه کار کوی.

سناریو لیکنه د انکس فلم له خوا نه جوړه شوی ده٫ او د هغو کسانو لپاره چی قصه لیکلو ته مینه لری کمک وکړی ترڅو چی په راتلونکه کی یو عالی قصه لیکونکی شی. او د قصه لیکلو ټولکی کی لومړی د ټولو زده کونکو نه چی ګډون یی کړی وو آزموینه ونیول شوه. او هغه څوک چی په دغه ټولکی کی کامیابه شوی وو.محجوبی هروی ښوونځی ته وغوښتل شول. او درس ورکولو ځای او نورو شیانو باندی خبری وشولی. چی ټول زده کونکی د محجوبی هروی او امیر علی شیر نوائی ښوونځیانو باندی تقسیم شی. او د قصه ویلو په اړه زده کونکو ته معلومات ورکړل شول.

او هم د یو ښه قصی لیکلو اجزاوی او نور شیان یی زده کونکو ته په لومړی پړاو کی درس ورکړل شو. او زده کونکو ته وویل شول٫ چی باید د قصه ویلو ټول قوانینه رعایته کړی او د نورو نه نقل ونکړی ترڅو چی یو نامتو او عالی قصه لیکونکی شی.

 About the author

MirmanHayatiHighSchool

Mirman Hayati High School is one of the historical schools of Herat, Afghanistan. It was established in 1340 (1961). This school is located in the center of Herat city, on Shahid Mirwais 28 Street. It has 1,810 students in two shifts and 50 teachers. This school was first reconstructed by…

Subscribe 0
160