رسانه های اجتماعی در افغانستان؛ مصاحبه با تلویزیون های الجزیره و طلوع

Posted on at


در این هفته ی که گذشت جلسه استادان در مورد پلان های تدریسی بخاطر مسابقات درسی بین مکاتب آغاز شد. و تصمیم گرفتند٫ که شاگردان لیسه محجوبه هروی با دیگر مکاتب مسابقه درسی بدهند. همچنان برای دیدن صنف کامپیوتر و کار شاگردان از تلویزیون الجزیره آمدند و از شاگردان مصاحبه راجع به اتاق کامپیوتر و دروس در مکتب گرفتند. که خوشبختانه پاسخ های شاگردان رضایت بخش بود. و همچنان در هفته گذشته یک شایعه بین شاگردان پخش شده بود که مانع آمدن شان به مکتب شد که خوشبختانه از طرف مسئولین رفع شد.به روز چهار شنبه از تلویزیون طلوع برای گرفتن مصاحبه از شاگردان با ورزشکاران لیگ برتر فوتبال آمدند. و همچنان بازدید بازیکنان  لیگ برتر از صنف کاردستی و اتاق کامپیوتر عالی گذشت. شاگردان از دیدن بازیکنان ملی پوش بسیار خوشحال بودند.


همچنان شاگردان تیم های والیبال، بسکتبال و کرکت با انجام تمرینات در هفته گذشته آماده گی هر چه بیشتر  مسابقات گرفتند. همچنان شاگردان صنف کامپیوتر مصروف نوشتن مقالات خود به تارنمای examer content creator میباشند. و شاگردان زیاد خوشحال اند از پیشرفت و کسب درآمد.
About the author

MahjubaHerawiSchool

Mahjube Herawi School is located in the third district of Herat Province on Mokhaberat Street. It was named after a famous woman poet Mahjube Herawi (Mahjube Herawi’s real name was Bibi Safora and she was one of the famous Farsi pouter of Badqhis –Afghanistan. Mahjube has about 5,000 poems about…

Subscribe 0
160