ټلویزیونۍ مرکه د زده کونکو او اجتماعی رسانو سره

Posted on at


په دغه تیره اونۍ کی د ښوونکو جلسه د تدریسی پلانونو په اړه د درسی مسابقاتو لپاره د ښوونځیو مابینځ کی پیل شول. او تصمیم ونیول شو٫ چی د محجوبی هروی لیسی زده کونکی د نورو ښوونځیو سره درسی مسابقه ورکړی. او هم د کامپیوټر ټولکی لیدنی لپاره د الجزیری ټلویزیون نه راغلی وو٫ او د زده کونکو نه د کامپیوتر ټولکی او دروسونو په اړه یی په ښوونځی کی مصاحبی ونیولی. خوشبختانه د زده کونکو ځوابونه د قناعت وړ وو. او هم تیره اونۍ یو شایعه د زده کونکو مابینځ کی خپره شوی وه چی د دوی راتللو مانع ښوونځیو ته کیدلو٬ چی خوشبختاله د مسئولینو له خوا نه لری شوله.د چهارشبنه په روځ د طلوع ټلویزیون او د فوټبال برتره لیګ ټیم ورزشکارانو سره ښوونځیو ته د زده کونکو مصاحبی لپاره راغلی وو. او د برتره لیګ ورزشکارنو کتنه د کامپیوټر او کاردستی ټولکیو نه په ښه توکه تیره شوه. او هم زده کونکو د ملی ټیم لیدنی نه ډیر خوشاله شوی وو.


او هم د والیبال٫ بسکټبال او کرکت ټیم زده کونکو هم تمرینونه د مسابقاتو لپاره یی په تیره اونۍ کی درلودل. او هم زده کونکی د مقالو لیکلو باندی په (examer content creator) تارنمای کی بوخت دی. او هم زده کونکی د دی نه چی پرمختک او د درامد لاسته راوړنه کوی ډیر خوشاله دی.
About the author

MahjubaHerawiSchool

Mahjube Herawi School is located in the third district of Herat Province on Mokhaberat Street. It was named after a famous woman poet Mahjube Herawi (Mahjube Herawi’s real name was Bibi Safora and she was one of the famous Farsi pouter of Badqhis –Afghanistan. Mahjube has about 5,000 poems about…

Subscribe 0
160