قلمه

Posted on at


 

اینجا کنار این گلدان ها کتاب هایی که مرا به انزوای روشنی از این شهر تاریک در خود جای داده است . 
پاییز امده اما گلدان هایم سبز تر شده اند و رشد زیادی داشته اند . ده گلدان و قلمه هایی که ریشه دوانده اند و باید در گلدان های جدید کاشته شوند . 
در کنار این کتاب ها و گلدان ها نمایشنامه ها و فیلم نامه های جدید که باید ساخته شوند . 
سراغ خیلی ها رفته ام تا برای بودجه کمک کنند اما هیچ کسی حاضر نشده است که برای به تصویر کشیده شدن این طرح ها کمکی کنند . 
طرح هایم مثل قلمه ها ریشه دوانده اند و احتیاج به گلدان دارند تا سبز شوند . می دانم که گلدانی برای انها نیز پیدا خواهد شد .   

زندگی صفر درجه 
کاوه ایریکAbout the author

mohammadhasani

Kaveh Ayreek
Filmmaker and theater director living in Kabul

Subscribe 0
160