مصاحبه با محبوبه جمشیدی، رییس امور زنان هرات در مورد خشونت بر زنان

Posted on at


محمد رفیع سینا، روزنامه نگار: تشکر ازاینکه وقت خود را در اختیار من گذاشتید. نخست در مورد وظایف اداره امور زنان بگویید.


جمشیدی: اداره امور زنان یک اداره پالیسی ساز و برنامه ساز برای بهبود وضعیت زنان می باشد. هدف اداره ما این است تا بتواند نقش جندر را تقویت ببخشیم و در قسمت کاهش خشونت ها علیه زنان کار نماییم و در مجموع افزایش سهم و مشارکت اجتماعی زنان در اجتماع و نیز آگاهی دهی در زمینه حقوق زنان می باشد.سینا: وضعیت عمومی زنان در ولایت هرات چگونه است؟


جمشیدی: تشکر از شما. دراین زمینه باید بگویم که وضعیت زنان هرات با درنظرداشت دههء اخیر که تلاش ها و فعالیت هایی دراین زمینه صورت گرفته و در مقایسه با ده سال پیش، وضعیت زنان خوب است. ما دستاوردهایی هم داشتیم. پیشرفت هایی هم در بخش فعالیت های زنان به چشم می خورد در جریان این سالها، آگاهی دهی خوبی برای زنان داده شده و  امروز زنان در وضعیت بهتری نسبت به سالهای پیش قرار دارند.


با تلاش هایی که صورت میگیرد، انشاالله ما می توانیم آینده درخشانی پیش رو داشته باشیم. مگر مشکلاتی هم در زمینه کارکرد وجود دارد و نمی شود که از مشکلات چشم پوشی کرد. زنان مشکلات زیادی دارند در افغانستان و این مشکلات دامنگیر همه زنان در کشور می باشد. جامعه ما جامعه ای است که درآن مردمان سنتی زندگی می کنند و بیشتر سنت ها حاکم است در جامعه. مشکلات فرهنگی در جامعه هم داریم که اکثریت با فقر فرهنگی دچار هستند.


همچنان مشکلات اقتصادی وجود دارد دامنگیر زن و مرد جامعه ما است و این مشکل بیشتر زنان را متاثر می سازد. اما روی هم رفته بهبود در وضعیت زنان ایجاد شده، ما زنانی را می بینیم که نسبت به چند سال پیش در موقف و موقعیت های خوبی قرار گرفته اند.


سینا: با توجه به اینکه نهادهای مدافع حقوق زنان در راستای حقوق زنان کار کرده اند، اما متاسفانه کارکرد این نهاد موثریت  محسوس و چندان نداشته، هنوز هم خشونت ها، خودسوزی، تجاوزهای جنسی وجود دارد و در حقیقت روبه افزایش است، چرا این نهادها مورد ارزیابی قرار نمی گیرند؟ برنامه های شما دراین زمینه چه است؟جمشیدی: اینکه برنامه هایی که طی ده سال با هزینه های بسیار زیاد بخاطر تمرکز روی زنان و حقوق شان روی دست گرفته شد، چرا نتوانسته ایم نتیجه خوب و قابل خوبی داشته باشیم، باید  اعتراف کنیم که نشد از این فرصت ها استفاده خوبی بکنیم و یا نکردند استفاده خوبی. همه نهادها شامل این بخش بندی نمی شوند. برخی ازنهادها دراین زمینه خوب کارکرده اند و فعالیت شان مثمر واقع شده و متاسفانه برخی نهادهای دیگر هم وجود داشته اند که فقط استفاده پولی کردند و منافع شخصی شان در الویت بوده. این مسئله هم به ضرر زنان و ضرر کشور منتهی شد. ازکارکرد این نهاد مدیریت قوی صورت نگرفت. آنچه بر می گردد به مسوولیت اداره امور زنان هرات، می خواهیم که از این به بعد دقت بیشتر در این زمینه داشته باشد.


از زمانی که من مسوولیت این اداره را دارم تلاش کردیم با نشست ها با  نهادها و انجوها همه فعالیت ها را بخاطر دلسوزی به مردم مدنظر بگیریم و باید نظارت جدی از کارکرد این نهادها که در قسمت زنان کار می کنند صورت بگیرد. متاسفانه شفافیت هم زمینه منابع مالی این نهادها و دونرها وجود ندارد و دست ما هم بسته است که نمی توانیم درست نظارت بکنیم. با این حال تیم نظارتی ما از برنامه های شان نظارت می کند. تصمیم داریم تا با همکاری اداره اقتصاد  در زمینه نظارت از پروژه ها کار کنیم.


سینا: در مورد آمار خشونت ها وتجاوزهای جنسی بر علیه زنان بگویید.جمشیدی: در زمینه ثبت آمار کار جدی جریان دارد. کوشش کردیم تا با ایجاد یک سیستم از ثبت مجدد و تکراری موارد خشونت ها جلوگیری کنیم. با ایجا تیم مشترک اداره امور زنان، کمیسیون مستقل حقوق بشر و برخی نهادهای دیگر. همه آمار را از نهادهای مختلف جمع آوری می کنیم بعد همه با جزئیات توحید میشود. هنوز این کارنهایی نشده و زمانیکه کار جمع آوری آمار تمام شد به دسترس رسانه ها قرار خواهد گرفت.


 سینا: آیا آمار تجاوزهای جنسی بر زنان در هرات بالا رفته؟


جمشیدی: چون ما تنها آمار مربوط به زنان را ثبت می کنیم در زمینه تجاوزهای جنسی آمار زیادی نداریم اما موارد فرار از منزل را زیاد داریم. وقتی که فرار از منزل صورت میگیرد و عمل زنا صورت انجام می شود، آمار بیشتر است، نسبت به تجاوزهای جنسی. در مجموع آماری که از تجاوزهای جسنی بر زنان  و کودکان در هرات در کمیسیون مستقل حقوق بشر ثبت می شود؛ آمار بلندی است.About the author

RafiullahCena

Muhammad Rafi is a 23-year-old boy who has already graduated from Journalism Faculty of Herat University.
He works both at one of Herat Local Radios as an announcer and Film Annex as a blogger.

Subscribe 0
160