آموزش دیجیتالی و کسب درآمد در افغانستان

Posted on at


امروزه علم تکنالوژی و استفاده از تکنالوژی داغ ترین بحث روز در بین مردم شده است. و همه مردم اعم از معلم ، محصل، متعلم و اشخاص معمولی می کوشند٫ تا با فرا گرفتن این علم وارد دنیای تکنالوژی شوند.


چنانچه همه میدانیم که استفاده از انترنیت که یکی از پیشرفت های علم تکنالوژی است٬ و در بین همه مردم استفاده زیادی دارد و از بیشترین بخشی که مردم از انترنیت استفاده میکنند شبکه های اجتماعی است.شبکه های اجتماعی به یک مهارت جدید و مهم برای همه و حتی برای  کسانی که درک  بسیار بالایی از تکنالوژی ندارند، تبدیل شده است. برعلاوه تاثیر بسزای در بازار یابی و کسب و کار انترنیتی نیز دارد. از طریق این شبکه ها موضوعات کسب و کار خود در بین همه به اشتراک گذاشته که سبب رشد و توسعه تجارت شان میگردد.


امروزه دسترسی میلیون ها کاربر در سراسر جهان به رسانه ها  و شبکه های اجتماعی باعث شده است تا این رسانه ها درکانون توجه جوامع مدرن  و افراد زیادی قرارگیرند.  و از محبوبیت قابل توجهی به خصوص در میان نسل جوان برخوردار شوند. شناخت صیحیح از این رسانها باعث می شود تا کاربران پیش از پیش بتوانند از این ابزارها استفاده مفید و موثر داشته باشند.در مکاتبی که زیر پوشش فیلم انکس است کورس های کامپیوتر، رسانه های اجتماعی و فیلم سازی تدریس میگردد. شاگردان مکاتب نیز علاقه مندی زیادی به خواندن این کورس ها از خود نشان داده اند. طوریکه دیده میشود عده زیادی از این شاگردان در کورس های کامپیوتر و شبکه های اجتماعی  درس میخوانند و میگویند٫ که علاقه مان به این دو کورس نسبت به فیلم سازی بیشتر است. و دلیلی که آنان از فیلم سازی دارند این است که میگویند بخاطر اینکه اگر خواسته باشیم فیلم سازی را پیش ببریم امکانات آنرا در درسترس نداریم و هم چنان شرایط برای شان آماده نمیباشد.بناء همه آنان در صنف های کامپیوتر و رسانه های اجتماعی اشتراک کرده و فعالیت های زیادی در رسانه های اجتماعی انجام میدهند.About the author

FatehHighSchool

Fateh High School was established in 2008. The school is located on Ferqe street and has 4 shifts (2 shifts for female and 2 shifts for male). It has 6,200 students, 160 teachers and 7 department in different fields.

Subscribe 0
160