فعالیت های شاگردان مکاتب در آسیای مرکزی

Posted on at


در شروع هفته یعنی روز شنبه که مصادف به سیزدهم میزان و پنجم اکتوبر، روز جهانی معلم بود٫ شاگردان از این روز بخاطر سپاس زحمات و خدمات جبران ناپذیر استاتید شان جشن با شکوهی در داخل مکتب شان برگزار نموده بودند. و مدیره مکتب نیز برای اساتید زحمت کش تقدیر نامه اهدا نمود.


همچنان نمایشگاهی  بخاطر روز معلم ایجاد شد که تمام آثار نمایشگاه خلاقیت و هنر دستی شاگردان بود. بخاطر دیدن این نمایشگاه اشخاصی از طرف معارف و مدیران و معلمان مکاتب دیگر به مکتب حوض کرباس آمده بودند.در صنف کامپیوتر نیز شاگردان علاقه مندی و فعالیت های زیادی را از خود نشان می دهند. و روز به روز علاقه مندی شان به صنف کامپیوتر و شبکه های اجتماعی زیادتر می شود. که با نوشتن مقالات در شبکه اجتماعی فیلم انکس و به اشتراک گذاشتن مقالات خویش و دیگران در دیگر شبکه های اجتماعی مقالات شان را به تمام دنیا نشان میدهند.


به طور کلی فعالیت شاگردان صنوف یازدهم نسبت به صنوف دهم بیشتر بوده. چنانچه فاطمه متین که یکی از شاگردان صنف یازدهم لیسه حوض کرباس می باشد٫ نسبت به نورزیه عثمانی و مرجان عثمانی که شاگرد صنف دهم می باشد٫ بیشترین فعالیت در فیلم انکس و شبکه های اجتماعی دیگر دارد.من از تمامی شاگردانم خواهش میکنم که در این راستا از خود علاقه مندی نشان داده و سعی کنند تا با این نوع فعالیت ها در رسانه های اجتماعی سطح علمی و آگاهی خویش را بلندتر ساخته تا در آینده شخصی باشند که  به جامعه شان خدمت کرده و الگو و زبان زد دیگران باشند.


در زمانی که ما به مکتب بودیم چنین امکانات و تکنالوژی که امروزه شاگردان مکاتب در اختیار دارند، ما نداشتیم و در آن زمان چیزی از تکنالوژی و انترنیت نمیدانیستیم . امید که شاگردان مان بعد از فارغ شدن مکتب و قبل از وارد شدن به فاکولته بتوانند شخصیت خود را بسازند و از طریق همین شبکه های اجتماعی کار کرده و کسب درآمد نمایند.
About the author

Hozakarbas-Herat

The Houz-e-Karbas High School was founded in 1962 in Afghanistan. The all-girls school has approximately 4000 students, 92 teachers, 5 senior teachers, one education manager, and one administrator. Many classes are taught in tents. Film Annex built the first Internet classroom at the Houz-e-Karbas High School in May, 2012.

Subscribe 0
160