گزارش هفتگی در بخش آگاهی دیجیتال که از طریق نمره بز در حال گسترش است

Posted on at

This post is also available in:

دانش آموزان عزیز

من میخواهم که شما را “ پیشگامان دنیای دیجیتال “ بنامم. شما اولین گام را برای عضویت در صفحه ما جایی که میتوانید فیلم ها، ایده ها، افکار و داستانهای تان را با مردم سراسر دنیا به اشتراک بگذارید. ما به شما بعنوان شرکای مینگریم که “ تابعیت بدون مرز “ را بوجود می آورید. جایی که اعضای فیلم انکس و وومن انکس میتوانند ایده هایشان را آزادانه و بدون نگرانی بیان کنند. 

پیشرفت در آگاهی دیجیتال از طریق نمره Buzz ادامه دارد. هرچه در فیلم انکس و وومن انکس فعالیت بیشتری داشته باشید، نمره بز Buzz بالاتر و مفاد بیشتری را دریافت خواهید نمود.

این هفته، ما ملاقاتی با سفارت سوئد و بخش زنان ملل متحد داشتیم. آنها افرادی فوق العاده هستند که برای آگاهی زنان و تعلیم دانش آموزان زن در نواحی روستایی کار میکنند. زنان ملل متحد از ما در مورد فعالیتهایمان پرسیدند که ما چگونه زنان را از طریق ICT تقویت میکنیم. جواب ساده است. ما به آنها گفتیم که در بخش آگاهی دیجیتال، رسانه اجتماعی، ارتباطات بدون مرز، و تقویت زنان و فراهم سازی ابزاری برای زنان برای مستقل شدن و حمایت مالی خودشان کار میکنیم. آنها بسیار علاقه مند بودند تا بدانند که چگونه ما میتوانیم برای زنانی که در شیلترها زندگی میکنند از طریق آگاهی دیجیتال کمک کنیم تا آنها توانایی حمایت از خود را پیدا کنند. 

بعلاوه، پیشرفت ما در شهر هرات قابل توجه است، طوری که از متعلمین مکاتب مختلف که از صفحه ما استفاده میکنند مصاحبه گرفتیم، کسانی که داستانهای، ایده ها و تجربیات خود را با ما در میان میگذارند. ما ترنینگ ها و ورکشاپ های خود را برای دانش آموزان زن ادامه میدهیم. 

دانش آموزان ما در ورکشاپ ساخت فیم 

در کابل، مصاحبه ای با تیم فوتبال وومن انکس توسط رسانه فرانسه صورت گرفت، و همچنین سی ان ان با تیم فوتبال مردان مصاحبه ای انجام داد، کاری که برای بازیکنان بسیار دلگرم کننده بود. مسئول تیم استقلال به سی ان ان  گفت که حمایت و کمک مالی فیلم انکس به آنها کمک نموده تا موفق شوند و بسیاری افراد آنها را بشناسند.

این نشان میدهد که چگونه رسانه اجتماعی میتواند به رشد زندگی مردم کمک کند و آنها را مستقل نماید.

این هفته بهترین اجرا کننده زن بعد از الهه، مسئول رسانه ای ما در هرات، مسکا سادات بود که بالاترین نمره Buzz  را داشت. و بهترین بلاگ نویس مرد سید احمد با بالاترین نمره Buzz بود. من از همه شما بخاطر اشتراک و تلاشتان تشکر میکنم .

 

با احترام

رویا About the author

ruhollah-mehraban

hi, My name is Ruhollah, I am graduated from Language department of Kabul University, I am doing translation,web logging, I like to write and create ..

Subscribe 0
160