معلم "بهترین تحفه الهی"

Posted on at


در روز فرخنده معلم اداره لیسه محجوبه هروی همراه با اعضای اداری، سرمعلمین، اساتید وشاگردان فعال شان همکار با اعضای شورای انکشافی این لیسه ترتیب کننده محفلی بودند که نامزد تمام محافل وجشن ها دراین لیسه بوده است. دراین لیسه از ین روز خجسته به قسم باشکوه وعظیم باهمایش گرم ریس صاحب معارف با اعضای اداری وهمکاران شان، بخش ارتقا ظرفیت معارف، ریاست معارف شهر، ریاست مخابرات، روسای ادارات دولتی وغیر دولتی، اعضای شورای انکشافی این لیسه، اولیا و مربیان دانش آموزان، اساتید و حضور همه شاگردان تجلیل به عمل آمد. دراین روز همه شنوا و بینا برسخنان و مطالب زیبای مهمانان و دانش آموزان بوده اند و از روز فرخنده معلم تجلیل به عمل آمد.آجندای این محفل با تلاوت قران عظیم الشان آغاز گردید، وبا استماع سرود وحدت بخش کشورمان مزین گردید، مدیره صاحب این لیسه (خانم سیما جان دهزاد) گزارشی از فعالیت های در بخش های مختلف اداره و لیسه را ارایه نمودند و این فصل میمون را به همه اساتید گرامی تبریکی دادند. ریس صاحب معارف ، آقای عبدالواحد مخلص، آقای معین صبور سخنگویی معارف با ایراد بیانیه وزیرصاحب معارف، ازسخنرانان این محفل بوده اند. شاگردان ابتدایی این لیسه وشاگردان صنوف هشتم این لیسه با خوانش گرفتن سرودهای زیبای شان به وصف معلم بخش عمده زیبایی این محفل بودند.


 


قدیر صالحی دربخش معارف٫ پرستو رحمانی ریس شورای متعلیمین این لیسه با دکلمه شعری اش اساتید اش را مخاطب قرار داده واین روز را برایشان تبریک گفت.


دراخیر این گردهمایی، با اهدای مدال ها و تحایف به مهمانان واساتید خاتمه یافت .این لازم است که از روز پرافتخار معلم همه ساله به قسم مجلل تجلیل به عمل آید. وتجلیل ازین روز همه ساله جز عمده وظایف لیسه محجوبه هروی وشورای متعلیمین این لیسه بوده است وامسال هم به قسم باشکوه ومجلل تر ازهمه محافل تجلیل گردیده است.
About the author

MahjubaHerawiSchool

Mahjube Herawi School is located in the third district of Herat Province on Mokhaberat Street. It was named after a famous woman poet Mahjube Herawi (Mahjube Herawi’s real name was Bibi Safora and she was one of the famous Farsi pouter of Badqhis –Afghanistan. Mahjube has about 5,000 poems about…

Subscribe 0
160