فلم انکس و تاثیر موثر آن بروی زندگی زنان افغان

Posted on at


:شاگردان عزیز


فلم انکس یک شبکه انترنتی خیلی وسیع میباشد که در سرتاسر دنیا فعالیت میکند. و فواید و مفاد زیادی مادی و معنوی مردم از طریق فیلم انکس بدست میاورند. فیلم انکس به تازگی در افغانستان شروع به فعالیت نموده که توسط شرکت افغان سیتادل حمایت میشود. ولی با طی مدت کمی که سپری نموده تعداد زیادی از مردم را به خود جذب کرده است که فیصدی بیشتر آن دانش آموزان میباشند.


 


 فیلم انکس با برگذاری برنامه ها و کورس های مفیدی مثل: سناریو نویسی، بلاگ نویسی که برای اولین بار دانش آموزان توسط فیلم انکس به خود درامد کسب میکنند. که این فرصت بسیار عالی میباشد که توسط فیلم انکس به دانش آموزان مکاتب مهیا شده است. فیلم انکس باعث شده است تا تعداد زیادی از مردم برای آموزش کامپیوتر و انترنت رو بیاورند. که خود این بیانگر پیشرفت زیادی مردم می باشد. فیلم انکس باعث شده که جهان بیشتر با افغانستان آشنائی پیدا کنند. و استعداد های مردم افغانستان را مشاهده کنند.


 


افغان ها استعداد های زیادی ولی خاموش دارند که بوسیله فیلم انکس و دیگر برنامه های آموزشی که راه اندازی شده و یا رو به راه اندازی است در حال گشوده شدن است. در کل میتوانیم بگوئیم که فیلم انکس تاثیرات زیادی دارد. دختران افغان با شبکه های انترنتی آشنائی زیادی نداشتند فیلم انکس باعث شد تا راجع به این شبکه ها معلومات پیدا کنند، و سطح آگاهی آنها بالا برود.
About the author

MirmanHayatiHighSchool

Mirman Hayati High School is one of the historical schools of Herat, Afghanistan. It was established in 1340 (1961). This school is located in the center of Herat city, on Shahid Mirwais 28 Street. It has 1,810 students in two shifts and 50 teachers. This school was first reconstructed by…

Subscribe 0
160