هرات یکی از ولایات مشهور وبزرگ افغانستان

Posted on at


هرات خاک اولیا شهر علم وفرهنگ شهر رود خانها و سبزها مهد رنسانس خاور و شهر کهن وتاریخی و یکی از ولایات مهم افغانستان است که از طرف شمال محدود است به کشور ترکمنستان از طرف غرب محدود است به ایران واز جنوب به ولایت فراه از طرف شرق به ولایت غور واز شمال شرق به ولایت بادغیس محدود است که دارای مساحت اظافه از 52 هزار کیلومتر مربع است .هرات دارای 15 ولسوالی چون انجیل گذره پشتون زرغون کرخ کشک رباط سنگی گلران غوریان زنده جان کهسان شندند ادرسکن اوبه چشت شریف وکشک کهنه است .هرات که از کهن ترین شهرهای تاریخی افغانستان ومنطقه است از اثار وابنیه های تاریخی فروان برخوردار است .این ولایت که با موقیعت خاص جغرافیا ی کشورهای ایران وترکمنستان از طریق دو بندر عمده چون اسلام قلعه وتورغندی را به هرات وصل میکند .


در این ولایت زیبا و با فرهنگ در قسمت تحصیل برای جوانان بسیار کوشش های فروانی هم از طرف دولت افغانستان وهم از طرف موسسهای خارجی وموسسهای شخصی صورت میگرد که جوانان از این فرست زیاد استفاده کرده و برای رشت تحصیل وترقی دادن کشور بسوی فهم ودانش زحمت میکشند که خوشبختانه امروزه در سطع شهر هرات هر روز در مکاتب کورسها و دانشگا هزاران نفر هم از دختر وپسر برای کسب علم ودانش حاضراند .


شهر هرات داری نهادهای مدنی نیز می باشد که یک تعداد ان فعال ویک تعداد ان غیر فعال می باشد از  جمله نعاد های فعال ان چون اتحادیه محصلین اتحادیه زنان اتحادیه عکاسان اتحادیه معلمین اتحادیه جوانان اتحادیه هنرمندان اتحادیه سینماگران انجمن ادبی هرات انجمن روشنفکران انجمن پیر هرات انجمن نابینایان شوراهای متخصصیصان شورای انسجام ملت شورای همبستگی  و غیره نهادهای که در شهر هرات فعال اند.هرات دارای رسانه های زیبای صوتی وتصویری وطباعتی فعال اند .


که مسوولین این رسانه ها توانستند یک تعداد جوانان را به خود جذب نمایند وبا ارایه برنامه های مختلف فرهنگی اجتماعی اقتصادی سپورت مردم را از دنیا با خبر می سازند .درشهر هرات یک تعداد شرکتهای ساختمانی بزرگ در فعالیت قرار دارند که در قسمت اقتصاد مردم هرات را یاری میکند که ابادی های زیادی چون شفاخانه ها مکاتب ساختن سرک ها میدان هوای پولهای هوای چاهای عمیق ...تعمیر کرده است .ا


مروزه در قسمت صحت نیز هرات پیشرفت کرده است یک تعداد شفاخانه های دولتی شخصی وکلنیک های شخصی ودولتی شب وروز در خدمت مردم هستند وبسیاری از میرضها مجبور نمی شوند که به خارج سفر کنند ومصارف گزافی را بپردازند .هرات دارای بناهای تاریخی چون قلعه اختیارادین منارها خواجه عبدالاه انصاری که مشهور به پیر هرات است .


گوهرشاد بیگم  مسجدجامعه بزرگ شهر هرات   خواجه قلتان ...که روزانه صدها نفر برای دیدوبازدید ودعا کردن در انجا اشتراک می ورزند .این ابناها تروریست های زیادی ازخارج کشور نیز دارد .مناطق تفریی هرات که باعث سرسبزی وزیبای شهر گردیده است از اهمیت وارزش خاصی برخوردار است منجمله تخت سفر  باغ ملت  قلعه شربت   شیدای  کرخ  پول ملان   پول پشتو باغ زنانه  ... که هموطنان برای تفریع وسرگرمی ازان استفاده میکنند که چند فامیل یکجا شده غذا پخته میکنند میوه خشک ومیوه تازه همرای خود می برند وسایل بازی چون توپ بایسکیل ریسمان بازی همرای خودبرده واوقات خود را خوش میگذرانند واین تفریع بیشتر در روزهای رخصتی صورت میگیرد .


هرات از جمله ولایات صنعتی در سطع افغانستان بشمار میرود وصنعت در این ولایت رشت زیادی کرده است چون قالین وگلین دستی که در این ولایت درست میشود در تمام جهان ارزش واهمیت زیادی دارد دراین ولایت بر علاوه قالین وگلیم صنایع دیگری مانند بوریا بافی شالبافی خامکدوزی چرمه دوزی لنگی بافی سترنجی بافی ...می باشد که در اقتصاد مردم وکشور افزوده میشود ... 


وپشرفت دیگری که هرات را به اوج قلعه ها رسانده است زراعت است امروز هرات یکی از تولید کننده گان موفق زعفران وعسل است که بهترین صادرات افغانستان را تشکیل داده است وبرعلاوه این ها هرات دارای بهترین میوجات خشک وتازه می باشد از قبیل پسته کشمش چهارمغز بادام درختی ...میباشد .ومیوه جات تازه اش چون انگور سیب ناک هندوانه هم زردالو انجیر توت انار ...میباشد .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


 About the author

sediqaehrari

sediqa ehrari is the 11th class of Baqnazargah School in Herat.

Subscribe 0
160