آیا آب دریا را می توان خورد؟

Posted on at



در مواردی که خیلی تشنه باشیم ممکن است جرعه ای از آن بخوریم,ولی به عنوان آب  مشروب نمیتوان از آن استفاده کرد.



زیراآب دریا مخلوط از آب ونمک اســــــت.برای اینکه آب شور تهیه کنید یک لیوان آب بردارید و یک قاشق نمک در آن بریزید.آب و نمک حاصل کمی تیره


  رنگ خواهد بود,که بعد از ته نشین شدن مواد ناخالص نمک در آن آب زلالی خواهد شد که با آب معمول فرقی نخواهد داشت وفقط طعمش بسیار شور خواهد بود.


این آزمایش نشان میدهد که نمک به آسانی قابل حل است .اما چرا آب دریاها واقیانوس ها شور است؟ نمک همه جا وجود دارد وقتی باران میبارد نمک موجود در


سطح زمین را درخود حل میکند.آب باران ابتدا بصورت جویبار ها در میآید وبعد رودخانه ها را تشکیل میدهد,و بلاخره به دریا میریزد. به این وسیله به تدریج تمام نمک موجود در سطح زمین وارد اقیانوس ها میشود.


برای پیبردن به مقدار نمک موجود در اقیانوس ها ,اگر یک لیتر از آب را در یک ظرف روی اجاق قرار دهید,وبجوشانید تا تمام آب آن بخار شود در ته ظرف


32 گرم نمک باقی خواهد ماند.تعجب خواهید کرد، اگربگو ییم که نمک موجود در تمام اقیانوس ها به حدی زیاد است که اگر آن را از راه تبخیر از آب جدا کنند،


  بااین سنگ نمک میتوان دیواری دور زمین روی خط استوا کشید به ارتفاع 300کیلومتر وعرض 5/1 کیلومتردر بحرالمیت آب دریا به حدی شور و غلیظ است


که انسان در سطح آن شناور می ماند،و امکان غرق شدن به هیچ وجه وجود ندارد.




About the author

Aziztokhi

Aziz Ahmad was born in Herat-Afghanistan. He is graduated from Soltan High school in 2010 From Herat City. Aziz is studying Computer Science field in a Higher Education University in Herat-Afghanistan Aziz Tokhi has ability to speak and write in these 3 language Dari, Pashto, English.

Subscribe 0
160