آموزش کامپیوتر و انترنت در افغانستان و آسیایی مرکزی٫ آموزش پایدار

Posted on at


شاگردان عزیز:


صنف بلاگ نویسی یک ساحه متفاوت برای آموختن کمپیوتر و سایت های مختلف است، زیرا شرکت افغان ستیادل با فراهم آوردن امکانات زیاد و در دسترس قرار دادن آن به شاگردان توانسته تا دلچسپی شاگردان را در عرصۀ تکنالوژی و کمپیوتر زیاد کند. در این صنف که شاگردان با شبکۀهای ارتباطی جهانی یعنی انترنت سرو کار دارند برنامه های زیادی را آموختند که در بخش های مختلف چه از مضامین مکتب باشد یا موضوعات بیرونی حال میتوانند جستجوی شان را در انترنت آغاز نموده و به منابع قابل ارزش این شبکه دسترسی داشته باشند.


شاگردان اکثراً  کوشش می کنند که به بهترین وجه از آنچه در اختیار شان قرار گرفته است استفاده کنند و معلومات خود را راجع به سایت های مختلف بیفزایند.در هفته های گذشته شاگردان زیادی در این صنف اشتراک کردند و تعدادی از آنها تا به حال به موفقیت این صنف را به پیش بردند. که در مرحله اول آنها Gmail, facebook  ,twitter را آموختند و توانستند که استفاده های خوبی از این سایت ها کنند. در حال حاضر هم برای هر شاگرد در سایت فلم انکس اکانت ساخته شده است که بعد از ساختن اکانت، آنها این اکانت شان را به صفحه های اجتماعی خود من جمله فیس بوک، تویتر، لینک ان، تملر و گوگل پلاس وصل نموده اند.در آینده نزدیک این شاگردان قادر خواهند بود بلاک های خود را به اشتراک بگذارند و توسط این بلاک ها طرز فکر و عقاید خود را برای دیگران بیان کنند. و از بلاک های اشخاص حرفه ای که در این گنجینۀ بزرگ نهفته است عظم استفاده را داشته باشند و معلومات شان را در تمام عرصه ها به سطح بلندی برسانند و در کنار این همه خوبی ها میتوانند درآمدی هم داشته باشند که میتواند به اقتصاد خانواده های شان نیز مساعدت نماید.
About the author

MirmanHayatiHighSchool

Mirman Hayati High School is one of the historical schools of Herat, Afghanistan. It was established in 1340 (1961). This school is located in the center of Herat city, on Shahid Mirwais 28 Street. It has 1,810 students in two shifts and 50 teachers. This school was first reconstructed by…

Subscribe 0
160