کارخانه سوپرهیرو افغان در حال کار، پرورش استعدادها و داستان پردازی آنها

Posted on at

This post is also available in:

خبرهای عالی از افغانستان !

در اینجا متنی را میبینید که الهه محبوب دیروز برای من نوشت :

سلام فرانسیسکو، بخش فیلم سازی پروژه در مکتب تمام شد و آنها در حال ارسال آن برای تصحیح و انتخاب عنوان می باشند. من نقاشی های تعدادی از دانش آموزان را برای شما فرستادم. واقعا از کار آنها خوشم آمده، لطفا آنها را چک کنید. تشکر. الهه محبوب
تصاویر بالا علاقه و نیاز بچه های جوان افغان را برای داشتن سوپرهیرو خودشان نشان میدهد. 

همچنین مقاله عالی را که توسط فرشته فروغ نوشته شده بخوانید : یک دختر سوپرهیرو مسلمان با کمدی حیرت انگیز با اطفال افغان در مکاتب تغییرات زیادی را بوجود می آورد.

 A Muslim Girl Superhero by Marvel Comics with Afghan Kids at Schools bring Changes.

لطفا صفحه شخصی من را در فیلم انکس ملاقات کنید و خود را در آن راجستر کنید. همچنین از صفحه وومن انکس بازدید نموده و برای باخبر شدن از ویدیوها، مقاله ها و کارهای جدید خود را در آن راجستر کنید. 

فرانسیسکو رولی 

 personal page on Film Annex

 Women's Annex 

Francesco RulliAbout the author

ruhollah-mehraban

hi, My name is Ruhollah, I am graduated from Language department of Kabul University, I am doing translation,web logging, I like to write and create ..

Subscribe 0
160