تغییرات کلیدی فیلم انکس توسط مایک سوینی تفکر هدفمند

Posted on at

This post is also available in:

امروز تولد مایک سوینی است، و بعد از اولین صبح و ملاقاتی که با یکدیگر داشتیم، روز تولدش را جشن گرفتیم و یادداشتی را که او با من شریک ساخت، ذهن من را برای روزهایی که پیش رو داریم مشغول ساخت :

من فکر میکنم ما باید تغییرات کلیدی فیلم انکس را به یادداشته باشیم :

برای مطلب از طریق نمره Buzz بپردازید

تنها صفحه ای که ویدیو و بلاگ را میزبانی میکند

تقویت زنان در کشورهای در حال توسعه 


این برنامه در فیلم انکس، MTI USA inc، شرکای فیلم انکس، بنیاد وومن انکس، سیتادل نیویورک و طرح دیجیتالی انکس اجرا خواهد شد. 

 

من بسیار خوش شانس هستم از اینکه مایک را بعنوان یک دوست و شریک خود دارم.

 ! تشکر مایک About the author

ruhollah-mehraban

hi, My name is Ruhollah, I am graduated from Language department of Kabul University, I am doing translation,web logging, I like to write and create ..

Subscribe 0
160