چرا شتر ها کوهان دارند

Posted on at


 

کویر(زمین وسیع و شوره زار بی حاصل،بیابان) نشینان عقیده دارند که شتر کشتی کوبر است .شتر طوری آفریده شده است که میتواند با مشکلات کوبر بسازد و از آن عبور کند در صورتیکه حیوانات دیگر نمی توانند بدون غذا وآب مداوم در کوبر ادامه زندگی دهند و در آن پیش بروند.

حقیقت امر این است که شتر در مسافرت کویر آب و غدا کافی با خود میبرد ! به این ترتیب که قبل از راهی کوبر شدن به اندازه کافی آب مینوشد و غذا میخورد و اضافه غذا را در کوهان خود که در حدود 50 کیلو گرم وزن دارد به صورت چربی ذخیره میکند.تا به هنگام مسافرت مصرف کند .

این حیوان همچنان کیسه های در انتهای معده دارد که آب اضافی دا نیز در آنها انبار میکند .باچنین ذخایری است که شتر میتواند چندین روز را بدون غذا وآب طی کند .اما پس از مسافرت طولانی بدون آب و غذا وقتی ذخیره چربی شتر رو یه اتمام می گذارد ،کوهان آن حالت سختی و سفتی خود را از دست میدهد و شل ومیشود و چین و چروک های در آن ظاهر میگردد.

در این موقع است که شتر باید مدتی برای ترمیم نیروی ازدست رفته خود استراحت نماید.

وبلاخره خوب است که بدانیم شتر یکی از قدیمی ترین خدمتگزاران بشر است و از 3000 سال پیش ار این حیوان ها مصریان به عنوان وسیله نقلیه استفاده میکردند About the author

Aziztokhi

Aziz Ahmad was born in Herat-Afghanistan. He is graduated from Soltan High school in 2010 From Herat City. Aziz is studying Computer Science field in a Higher Education University in Herat-Afghanistan Aziz Tokhi has ability to speak and write in these 3 language Dari, Pashto, English.

Subscribe 0
160