د انکس فلم او انکس ښځی فعالیتونه د هرات ښوونځیو کی

Posted on at


:ګرانو زده کوونکو


محجوبه هروی لیسی کی فعالیتونه ورځ په ورځ ډیریږی


چی د دغه لیسی غړی او زده کونکی هر یو خپلی دندی  او فعالیتونه یی کړی دی. په دغه اونۍ کی د لسم او یولسم ټولکیو زده کونکو په منځ کی درسی سیالی برګزاره شولی چی په دغه سیالیو باندی د دیپارتمنتونو آمرینو٫ سرمعلمینو او ښوونکو نظارت کړلو. چی دغه سیالی د بیالوژی٫ انګلیسی او پښتو مضامینو کی وه.


که څه هم دغه سیالۍ سالمی او ملګرتیا غوندی وی مګر بیا هم په جدی توکه وی چی  یولسم ټولکی وکولی شو په پښتو مضمون کی خپل مقابل ټیم ته ماته ورکړی. او د لسم ټولکی انګلیسی او بیالوژی مضامینو کی سیالی په مساویانه توکه مخته ولاړی. 


دغه سیالی تر اوسه د ټولکیو مابینځ کی په نورو مضامینو کی شته دی او د بلی خوا نه چی شاهده یی یو چی د کلنی آزموینو راتلل نیږدی دی. او په همدی ډول زده کونکی هم په ښه توکه خپلو آزموینو ته چمتوالی نیسی.


او د بلی خوا نه ټول درسی ټولکیان د دیپارتمنتونو آمرینو له خوا نه په جدی توکه بررسی کیږی.د درس٫ کتابونو درس٫ ښوونکو تدریس٫ زده کونکو پوهی٫ ستونزو په اړه خبری وشولی او د ښوونکو ټول تدریس په یو ټولکی کی په دواړو ټایمونو کی وکتل شول. او هم د کلنی سوالونو جوړولو هم پیل شول چی ګران ښوونکی د کلنی سوالونو باندی بوخت دی او د دیپارتمنتونو آمرین د هغو تاید کولو په حال کی یی دی.


او د بلی خوا نه د لیسی شاروالی کمیتی چی د کاری کمیتی غړیو نه د زده کوونکو شورا قالب کی په دغه ښوونځی کی کار کوی ځینی لوی لاسته راوړنی یی درلودلی چی د زده کونکو شورا ټیم هر یو د شورا رئیس٬ معاون او د شاروالی کمیتی مسوول ځینی څلور ورځنی ترتیکونه یی په نامه د (شاروالی٬ نقش٬ ښاروالی مسوولیتونه٬ ښار) چی د رمپ اپ موسسه او شاروالی له خوا نه برګزاره شوی وو په ښه توکه تیر شو.او هم په دغه ښوونځی د واش (اوبه٬ پاکی٬ د روغتیا ساتنی پوهه) پروګرام چی مخته د پوهنی صحی کلنیک له خوا نه په لاره اچول شوی وو٬ تطبیقه شو. چی د دغه ښوونځی دریو ښوونکو له خوانه تطبیق شولو. او هم د دغه واش پروګارم پسی صحی پیغامونه د دغه ښوونځی زده کونکو کمک باندی د لتو باندی صحی انځورونه او پیغامونه جوړ شول او د دغه ښوونځی په دیوارونو او ونو باندی نصبه شول.لیکونکی: پرستو  رحمانیAbout the author

MahjubaHerawiSchool

Mahjube Herawi School is located in the third district of Herat Province on Mokhaberat Street. It was named after a famous woman poet Mahjube Herawi (Mahjube Herawi’s real name was Bibi Safora and she was one of the famous Farsi pouter of Badqhis –Afghanistan. Mahjube has about 5,000 poems about…

Subscribe 0
160