تخته سیاه از چه ساخته میشود

Posted on atمی توانید کلاس درسی را بدون تخته سیاه مجسم کنید؟ البته که نه در اینصورت چگونه میتوان مطالب را بنویسیم که در معرض دید همگان باشد.


اما تخته سیاه از چه ماده ای ساخته شده است ؟به احتمال زیاد هر کس وپاسخ خواهد داد ار سنگ لوح ،ولی شاید ندانید که سنگ لوح چیست؟ سنگ لوح سنگ بسیار قدیمی است که هزاران سال پیش وجود داشته و تشکیل آن از زمانی آغاز شده است که ذرات گل رس به تدریج طی سال های متمادی در ته اقیانوس ها و دریا ها انباشته شده ،این گل و لای به آرامی در قعر دریا ها متراکم گشته و با گذشت زمان سخت شده اند وبلاخره سنگ نرمی بنام (شیست) از آنها حاصل میشود .بعد ها قشر زمین تحت تغیرات مهم تری قرار گرفته و زمانی چنان به خشم میآید که آب دریا ها و اقیانوس ها را بیرون ریخته تا این که سنگ های یخت بر سنگ های شیست فشار های سختی وارد کرده و تحت همین فشار ها سنگ لوح بوجود میآید .


سنگ لوح ماده ای کمیاب و گرانقیمت نیست .فقط حمل آن مشکل است ،زیرا به احتمال زیاد میشکند.بدین جهت امروزه غالبا تخته های سیاه را از چوب سخت می سازند ،و آنرا رنگ سیاه میزنند ،و در صنف ها از آن استفاده میکنند ،و یا بطور خیلی ساده قسمتی ار دیوار صنف را سیمان میکنند و بعد از صاف کاری و رنگ زدن ،بعنوان تخته سیاه مورد استفاده قرار میگیرد.About the author

Aziztokhi

Aziz Ahmad was born in Herat-Afghanistan. He is graduated from Soltan High school in 2010 From Herat City. Aziz is studying Computer Science field in a Higher Education University in Herat-Afghanistan Aziz Tokhi has ability to speak and write in these 3 language Dari, Pashto, English.

Subscribe 0
160