فعالیت های افغان ستادل و فلمنامه نویسی در افغانستان

Posted on at


شاگردان عزیز:


شاگردان عزیز هر هفته فعالیت های خویش در عرصه بلاگ نویسی و سناریو نویسی در فیلم انکس, و دیگر سایت ها دارند و همه روزه به کورس شان حاضر هستند و علاقه زیادی دارند که این برنامه های مفید یاد بگیرند و تعدادی شان وارد سایت های اجتماعی هستند و تعدادی زیادی هم در حال آموزش هستند و میخواهند که در آینده پیشرفت کنند.


تعدادی زیادی از شاگردان عزیز به برنامه های انترنتی علاقه پیدا کردند و فعالیت هم دارند به خصوص در عرصه سایت های اجتماعی که زیاد پیشرفت کردند. بانوان انکس توسط موسسه افغان سیتادل که مرکزش اصلی اش به کابل می باشد توسط خانم رویا محبوب در افغانستان تاسیس شد و در هرات هم شاگردان زیادی با این برنامه آشنایی پیدا کرده است.


 


از آقای فرانسیسکو رولی یک جهان سپاس که همیچنین سایت بنام فیلم انکس در سطح جهان راه اندازی کردند که تمام اشخاص که علاقه بلاگ نویسی و فیلم سازی دارند می توانند از فیلم انکس به تمام سایت های اجتماعی به اشتراک بگذارند .


فیلم انکس با این مدت کم که راه اندازی شده است مانند یوتیوب توانسته جای برخود باز کند و علاقه مندان زیادی به خود جذب کرده اند به خصوص شاگردان مکاتب و محصلین و دیگر اشخاص که علاقه دارند و در افغانستان جایگاه خود را باز کرده است.با تاسیس فیلم انکس اشخاص که مفکوره عالی دارند در عرصه بلاگ نویسی و فیلم سازی می توانند به فلم انکس بگذارند یگانه راهی برای اشخاص است که تا حال مفکوره و نظریه شان بسته بوده که کدام راهی نداشتند که ارائه کنند پس فیلم انکس توانست که یک راهی برای شان باز شود که بتوانند طرز مفکوره یا نظریه شان را از طریق فیلم انکس به تمام جهان ارائه کنند و اشخاص که میسازند میتوانند از طریق فیلم انکس به جهان پخش کنند علاوه براین که برای شان مفید است اندک پیسه هم برای شان کمک میشود.اگر همین قسم اشخاص در فیلم انکس فعالیت داشته باشند فیلم انکس از تمام سایت ها و به خصوص یوتیوب زیادتر پیشرفت خواهد داشت چون علاقه  مندان خاص بخود جذب کرده است و میتوانند جهانی شود که تمام کشور ها به آن فعالیت داشته باشند.


 About the author

Hatifi-Herat

Established in 1938, Hatifi High School is one of the largest schools in Herat, Afghanistan and has 8300 students. The students attend the classes in rotations. The school offers 116 classes only for female students. Film Annex and Citadel are building an INTERNET classroom at Hatifi High School in June…

Subscribe 0
160