تجلیل روز جهانی کودکان

Posted on at

This post is also available in:

امروز ما روز جهانی برادری و تفاهم بین کودکان را تجلیل میکنیم, همچنین این روز بنام روز جهانی کودکان نیز شناخته میشود که در سال 1954 توسط مجمع عمومی سازمان ملل نام گذاری شد. هدف از این روز بلند بردن آگاهی در مورد کودکان کار و فقیز است که در سرتاسر جهان زندگی میکنند, از خشونت و سواستفاده رنج میبرند.

تارنمای گوگل صفحه امروز خود را طوری ترسیم کرده است که کودکان از نژادهای متفاوت با دست های باهم پیوسته به امروز خود با خوشحالی نگاه میکنند. این بعد از آن اتفاق می افتد که جستجوگر گوگل  پیوندهای مرتبط با مسایل جنسی کودکان را شروع به قطع کردن کرده است. About the author

ahmadshafi

Ahmad Shafi Raouf was born in 1990 in Herat province of Afghanistan, graduated from high school in 2008. Then started BBA in 2009 in Ishraq university of Herat city, Afghanistan. He is studying now in seventh semester as a senior, and is planning to get his masters degree. He started…

Subscribe 0
160