تبارز خلاقیت با استفاده از #فرصت طلایی @فیلم انکس

Posted on at


همه میدانیم که خلاقیت است که به زندگی رنگ دیگری می بخشد، آرزو ها را به حقیقت می رساند، ابتکار و نوآوری را به بار آورده و با عشق و علاقۀ که ایجاد می کند برای کار بیشتر به انسان نوید میدهد و نهایتاً انسان را به هدف نهایی رسانده و رؤیا هایش را به حقیقت مبدل می کند اما برای خلاقیت فضا و فرصت مناسب نیاز است تا انسان بتواند با استفاده از آن در مسیر درست گام برداشته و به قله های مؤفقیت برسد.


تجربه نشان داده که اگر به انسان های خلاق فرصت داده شود با استفاده از استعداد درخشان شان دست به کار های بزرگی میزنند.


چنانچه فلم انکس فضا و فرصت عالی را در اختیار نویسندگان و فلم سازان قرار داده تا با استفاده از آن، هنر آفرینی شانرا به همه تبارز دهند و از طریق این فضای مجازی که سهولت های زیادی را در اختیار شان قرار داده با مخاطبان شان در ارتباط باشند.یکی از مهمترین ویژگی های فلم انکس، ارتباط آن با شبکه های اجتماعی مانند (توئیتر، فیس بوک، لینکد ان، تمبلر و گوگل پلس) است که کاربران این شبکه ها می توانند به سادگی به محتویات فلم انکس دسترسی پیدا کنند و دیدگاه های شانرا به اشتراک بگذارند، زیرا امروزه شبکه های اجتماعی از جایگاه ویژه ای در زندگی مردم برخوردار اند و بصورت مستقیم یا غیر مستقیم بالای افراد تأثیر می گذارند.یکی دیگر از ویژگی های فلم انکس، سیستم درآمد زایی آن است که کاربران آن در کنار به اشتراک گذاشتن بلاگ ها و فلم ها نظر به تأثیر گذاری و کیفیت مطالب شان و در صورتیکه معیار های لازم را پوره کرده باشند، می توانند درآمدی را هم به خودشان اختصاص دهند که این میتواند برای جوانان افغان خیلی مهم باشد.افغانستان بعد از پشت سر گذشتاندن دوره سیاه، در سالیان اخیر شاهد تحولات زیادی بوده و کار های هم که انجام شده، بیشتر جنبه عمرانی داشته و به امور زیربنایی کمتر توجه شده است که یکی از مهمترین امور اساسی و زیربنایی رشد و شگوفایی استعداد های جوانان در تمامی عرصه ها و ایجاد فرصت برای آنهاست. جوانان افغان در شبکه فلم انکس از فرصتی که برایشان خلق شده، نهایت بهره را می برند و دیدگاه های شانرا بمنظور رفع کاستی ها، حل مشکلات و به اشتراک گذاری داشته ها به دیگران انتقال می دهند.اما اینکه چه چیزی باید به اشتراک گذاشته شود، بر میگردد به خود فرد؛ که چه موضوعی را با چه پیام و هدفی و با چه شیوه ای با دیگران شریک میکند. آیا هدفش اصلاح جامعه است و یا با نوشته ها و فلم هایش سعی در صدمه زدن به ارزش های تعریف شده یک جامعه دارد ؟!


من منحیث یک جوان افغان از شبکه فلم انکس و گروه که آنرا راه اندازی کرده اند، تا فضای مؤثری برای پیشرفت و بارور شدن استعداد های جوانان ایجاد شود، صمیمانه سپاسگذاری می کنم؛ و آرزو دارم اینچنین فرصت ها در تمامی عرصه ها ایجاد شوند تا جوانان بتوانند با استفاده از آنها، دروازه های ترقی و پیشرفت را به روی خود باز کرده و فردای درخشانی را برای خویش رقم بزنند.


به امید افغانستان آباد و مردمان سبزش!


                                                                                 پایان


                                                          نویسنده: محمد  کُمیل "جوادی"


                                                                          2013/11/21About the author

JawadiKumail

My name is Mohammad Kumail Jawadi, I am studying Computer Science Faculty at Kabul University and working as a blogger at Film Annex, I love my home land “Afghanistan” and its citizens, I like to have relationship with my nice compatriots and other excellent people.

Subscribe 0
160