رویا محبوب در مسیر جاده ابریشم برای مجله ای. ان سی و صدا از ام.سی کینسی

Posted on at

This post is also available in:

رویا محبوب بنیانگذار کمپانی سافت ویر افغان سیتادل، اخیرا مقاله ای را مورد McKinsey  در بخش صدای جامعه، که همچنین همزمان با مجله Inc. بود می باشد نوشته است. خانم محبوب توضیح میدهد که اینترنت در دنیای امروز میتواند مانند جاده ابریشم باشد. در قرن ۱۳ جهانگرد مشهور مارکوپولو جاده ابریشم را پیمود، مسیری که چین و اروپا را از طریق آسیای مرکزی متصل مینمود. بخاطر اینکه بخشی از مسیر جاده ابریشم از افغانستان طی شده است، کشور من محل تقاطعی برای تجارت جهانی بوده است. 

مطابق به رویا محبوب، امروزه جاده ابریشم با فرآورده های فیزیکی و یا ایجاد مسیر مشابه سر و کار ندارد. در مقابل ، برخلاف آنچه هیلاری کلینتون “ ایجاد مسیر جدید ابریشم “ می نامد، رویا محبوب پیشنهاد میکند که اینترنت میتواند بعنوا مسیر دیجیتالی در نظر گرفته شود، که افراد و مکانهای مختلف را در دنیا بدون دردسر انتقال مواد و افراد بصورت فیزیکی در افغانستان متصل میسازد. 


برای مثال، رویا محبوب توضیح میدهد که افغانستان شروعی را بعد از ده ها سال خشونت آغاز نموده است، اما زنان هنوز توسط خویشاوندان مرد خویش هنگامی که از خانه بیرون میشوند همراهی میشوند. اینترنت به زنان و دانش آموزان اجازه میدهد تا در دنیا به جستجو بپردازند و یا تجارتی جدید را ارزان، مناسب و سریع شروع کنند. محبوب اشاره میکند که آوردن افغان ها در تجارت آنلاین یک راه موثر برای رشد کارآفرینی در کشور میباشد. و بطور نسبی برای شخص ثالت ارزان می باشد، مانند دولت و یا موسساتی مانند بنیاد وومن انکس، که برای ایجاد ارتباط انترنتی برای زنان و دانش آموزان در آسیای مرکزی می باشد. 

 

 

در پایان، محبوب توضیح میدهد که تجارت در ارتباط با مردم است - با مرتبط ساختن افراد و ایده هایشان، کارآفرینی میتواند شکوفا شده، هم در افغانستان و هم خارج از آن. ایجاد ارتباط در سراسر دنیا میتواند به ایجاد مسیر ابریشم جدیدی شود، و این دفعه نوع دیجیتال آن. 

صدای McKinsey & Company، شرکتهایی با طرز فکر خاص در بعضی از موضوعات اجتماعی دنیا می باشد. این سری از صداها داستانهای را برمیگزینند که در آن تاثیر روزانه فعالیت های کارآفرینان برای همه مشخص میشود. 

مجله INC برای کارآفرینان و کسانی که دارای تجارت شخصی هستند ایجاد شده است. INC 500 که سریعترین کمپانی های شخصی را که در آمریکا ایجاد شده نشان میدهد. Read the original article here.About the author

ruhollah-mehraban

hi, My name is Ruhollah, I am graduated from Language department of Kabul University, I am doing translation,web logging, I like to write and create ..

Subscribe 0
160