خدمات بشر دوستانه در فیلم انکس - اسنک جکی سنزو در نیویورک

Posted on at

This post is also available in:

از جایی که بسیاری از پست ها و تویت های من میدانند، پسر ۱۶ ساله من داستین سوینی، خیال باف بوده وفعالیت زیادی به همراه Achilles International برای دوندگی و با Izzy Pazkowitz and Surfers Healing برای موج سواری دارد.

داستین سوینی در حال دویدن در پارک مرکزی، شهر نیویورک

مایک سوینی و داستین سوینی در برنامه موج سواری ساندیگو، کالیفرنیا 

امروز ما مفتخریم تا اسنک نیویورک که برنامه بعد از مکتب داستین می باشد و در شهر نیویورک قرار دارد را معرفی کنیم. اشتراک او در اسنک شامل فوتبال، شنا و هنر می باشد. اسنک بوجود آوردن مادر نیویورک و دایرکتر اجرایی، جکی سئونزو می باشد.

جکی سنزو

بعد از اینکه قادر نشد برنامه درستی را برای پسرش جوی پیدا کند، کسی که طیف اوتیسم می باشد، او با تیمی از متخصصان کار کرد تا اسنک را برای کسانی  که نیازهای ویژه ای برای اجتماعی شدن دارند ایجاد کند. اسنک به نوعی از روش زندگی برای خانواده سوینی تبدیل شده است، لطفا ویدیو جمع آوری اعانه و تبلیغ برای کمک به اسنک را ببینید. About the author

ruhollah-mehraban

hi, My name is Ruhollah, I am graduated from Language department of Kabul University, I am doing translation,web logging, I like to write and create ..

Subscribe 0
160