ليونل مسي و كريستيانو رونالدو جهان را بدو حصه تقسیم نموده است

Posted on at
ليونل مسي و كريستيانو رونالدو از جمله درخشنده ترين ستاره هاي است كه درل َآسمان فوتبا مي درخشند. اين دو ستاره فوتبال از جمله پرطرفدارترين كسان در جهان فوتبال ميباشند.


ليونل مسي كه اهل كشور آرجنتاين ميباشد و اكنون در تيم باشگاهي بارسلوناي كشور هسپانيه بازي مينمايد، وي توانسته است كه تا به حال چهار بار پي در پي لقب بهترين بازي كن اروپا  و جهان را كسب نمايد. ليونل مسي كه استعداد خاصي در رشته ورزش فوتبال دارد تا كنون ريكورد هاي زيادي از ستاره هاي قبلي جهان فوتبال را شكستانده است.وي در پهلوي اينكه چهار بار متوالي به حيث بهترين بازي كن جهان شناخته شده است و يكبار لقب بهترين بازي كن زير سن 21 سال جهان را نيز آز آن خود نموده است.و همچنان وي زياد ترين گل را درتاريخ باشگاه بارسلونا به ثمر رسانيده است.


ليونل مسي آرجنتايني 25 سال سن دارد و همچنان از وي بخاطر بستن ريكورد هاي جديدي در آينده اميد زيادي ميرود زيرا وي اكنون در اوج جواني اش قرار دارد و ميتواند كه بهترازين بازي نمايد و ريكورد هاي بيشتري را ببندد. كرچه وي از يك ماه بدينسو در حالت مصدميت به سر ميبرد اما بازهم در جمع سه بهترين بازي كن فوتبال جهان، سال 2013 قرار گرفته است.كريستيانو رونالدو ستاره ديگري جهان فوتبال است كه مانند مسي هواداران بيشتري را به خود اختصاص داده است. رونالدوي 31 ساله كه از كشور پرتگال ميباشد و اكنون در تيم باشگاهي ريال مادريد كشور هسپانيه بازي مينمايد. وي مانند ليونل مسي از جمله مهره اصلي تيم اش به شمار مي رود، رونالدو در ميدان به حيث مهاجم تيم ميباشد و توانسته است كه گال هاي بيشتري تيم ريال مادريد را به ثمر برساند. وي مانند مسي نيز ريكورد هاي بيشتري جهان را بسته است.


كريستيانو رونالدو در پهلوي اينكه يك فوتباليست برتر است وي يك مودل خوب نيز ميباشد. كه اجناس پوشاكي شركت هاي خصوصي را به نمايش ميگذارد و ازاين طريق پول گذافي را به دست ميآورد.اين دو پديده تكرار ناشدني جهان فوتبال ، جهان را بدو قسمت تقسيم نموده است و زمانيكه اين دوتيم و اين شخص در مقابل هم قرار ميگيرند، تمام جهان را به تماشاي شان مي كشانند و مردم به گروه ها تقسيم ميشوند و از ستاره ي مورد علاقه شان طرفداري مينمايند.


ناگفته نبايد گذاشت كه افغانستان هم از جمله علاقه مندان اين دوتيم و اين دو شخص مستثنا نيست زيرا افغانستان نيز مانند ديگر كشور ها علاقه مند به ورزش فوتبال است و اين دو شخص را نيز دوست دارند.About the author

160