آرتور لانجرمن صاحب سازمان لانجرمن دیاماندز, در عرصه جودو و آموزش

Posted on at

This post is also available in:

آرتور لانجرمن(Arthur Langerman)  صاحب لانجرمن دیاماندز, یک سازمان تولیدکننده الماسهای طبیعی است. او را امروزه بحیث یک پیشرو جهانی در این عرصه میدانند. بعد از اینکه او توسط یک دوست خود به ورزش جودو علاقه مند شد تصمیم گرفت که جام جودوی نیویورک که در ماه مارس سال 2014 برگزار خواهد شد را تمویل کند.

در پایین مصاحبه آقای آرتور لانجرمن در مورد شرکتش لانجرمن دیاماندز قرار دارد. او علاقه مند جودو است و به این می اندیشد که چگونه این ورزش میتوان در جهت آموزش کودکان یاری کننده باشد.

فلم انکس: چگونه به صنعت الماس پاه گذاشتید و سازمان خود را ایجاد کرده اید؟


آرتور: در سن بسیار جوانی به این صنعت روی آوردم و بلاخره خود را در بخش فروش یافتم. در زمانیکه به صنعت الماس وارد شدم, بازرگانی الماس رنگی طبیعی مانند الماس سفید چندان رونق نداشت, بلکه از ارزش کمتری برخوردار بود. در حقیقت بیشتر مردم به بازرگانی به اساس علاقه معامله گران وارد میشدند. با گذشت زمان طوریکه مستقل شدم, ظرفیت های الماس های رنگی را دریافتم. سپس تصمیم گرفتم که روی الماس رنگی طبیعی تمرکز کنم که کمیاب و زیباتر نسبت به الماس سفید بود.


فلم انکس: چی چیزی سازمان الماسهای لانجرمن را ویژه میسازد؟

آرتور: از آنجاییکه سازمان الماسهای رنگی لانجرمن را از سال 1965 تا حالا در حال ساختش بودم, یک سازمان ویژه است. یک مجموعه زیبای سنگهای کمیاب و گوناگون را دارم, زمانیکه مردم نمیتوانند آنها را در جای دیگری پیدا کنند, به سراغ ما می آیند و مطمئن اند که میتوانند در اینجاه چیزی را بدست آوردند. ما سنگهای با قیمت های متفاوتی داریم که مردم را مطمئن میسازد که اینها بهترین سنگها بر اساس سلیقه و خواست شان اند. ما به بخش خدمات مشتریان خود افتخار میکنیم و بیشترین تلاش خود را میکنیم که مطمئن شویم همه از ما راضی اند. 

فلم انکس: چرا تصمیم گرفتید که جام جودوی نیویورک را تمویل کنید؟

آرتور: دوست بسیار نزدیک من آرتور کناریو(Canario) , قهرمان جهانی جودو توجه مرا به این جام جلب کرد. او از من دعوت کرد که چند مسابقه او را تماشا کنم, که من از آنها بسیار لذت بردم. بعد از مسابقه های آرتور به این پی بردم که جودو چگونه میتواند روی پرورش کودکان اثر بگذارد. 

فلم انکس: آیا باور دارید که ورزشهای المپیکی مانند جودو میتواند در آموزش دانش آموزها سهم بگیرد؟

آرتور: در روزگار امروز کودکان بسیار کم توجه میکنند و بیشتر ضرورت دارند تا نظم شخصی را در خود انکشاف دهند. باور دارم که جودو و دیگر ورزشهای المپیکی این مهارت ها را به کودکان میدهند و آنها را یاری میرسانند تا در وظیفه های رقابتی روبه رشد و دیگر زمینه ها به رقابت به پردازند. دور نهایی جام آزاد جودی نیویورک 2013About the author

ahmadshafi

Ahmad Shafi Raouf was born in 1990 in Herat province of Afghanistan, graduated from high school in 2008. Then started BBA in 2009 in Ishraq university of Herat city, Afghanistan. He is studying now in seventh semester as a senior, and is planning to get his masters degree. He started…

Subscribe 0
160