خانواده، کوچکترین اما تأثیرگذار ترین اجتماع بشری

Posted on at


خانواده کوچکترین اما مهمترین اجتماع بشری است که در شخصیت پذیری و شخصیت گیری افراد به عنوان یکی از جدی ترین عوامل مطرح می شود زیرا انسان الفبای زندگی را درین اقلیم می آموزد پس واضح است که شخصیت خوب و بد انسان از همان ابتدا درین فضا شکل می گیرد و خوبی و بدی فرد در کنار عوامل دیگر مستقیماً به میزان پاکیزگی و آلودگی خانواده ارتباط دارد. خانواده با اجتماعی کوچکش انسان را جهانی  می سازد و اساس فکری و بنیاد های اخلاقی و رفتاری انسان را تعین می کند، زیرا تأثیر گذارترین محیط تمام زندگی انسان، فضای خانواده است.

اگر خانواده را اجتماع می نامیم پس باید همه اعضای آن مسئولیت های خود را در قبال یکدیگر ادا کنند زیرا در اجتماع نمی شود فقط به دنبال منافع شخصی بود. اعضای خانواده باید در جهت تعالی، تکامل و نجات یکدیگر، بصورت جدی کار کنند زیرا انسان های مؤفق از خانواده های آرمانی ظهور می کنند و مایه فلاح و رستگاری تمام جامعه بشری می شوند. خانواده آرمانی در حقیقت همان خانواده آسمانی است که اساسات چون ایمان به خدا، تقوا، بندگی خدا و اطاعت او، پیامبر و جانشینان برحق پیامبر که همان اولیاء الله هستند، احترام، عزت، همدیگر پذیری، احساس مسئولیت، تربیت سالم، عشق و محبت، فلاح و رستگاری و سعادت را در نفس خود می پروراند و فضای عالی و سازنده را برای تربیت کودکان، نوجوانان و حتی جوانان خانواده ایجاد می کند.

از آنسو خانواده های هم وجود دارند که فضای آنها مسموم است و روح اعضای آنها بیمار. بجای عشق و علاقه، خشونت، جنگ و تنفر حکمفرماست که بیشتر از یک کانون گرم و صمیمی به محیط جهنمی می ماند و دقیقاً چنین خانواده های اند که افراد خشن، متعصب، زورگو، بی ایمان، و گرگ صفت را به جامعه معرفی می کند که بجای سعادت، فلاکت جامعه بشری را به بار می آورد.

آرزو دارم خانواده ها برای رسیدن به یک جامعه ی با ایمان (که اساس تمامی کمالات است)، مدرن توأم با صلح و صفا، دوستی و صمیمیت و متعالی سنگ تمام بگذارند و مسئولیت شان را ادا کنند تا با همگرایی خانواده های خوب، نهایتاً به یک جامعه و یک ملت خوب دست پیدا کنیم.

 

                                                و من الله توفیق

                                                                             نویسنده: محمد کُمیل "جوادی"

                                                                                        زمستان 92 About the author

JawadiKumail

My name is Mohammad Kumail Jawadi, I am studying Computer Science Faculty at Kabul University and working as a blogger at Film Annex, I love my home land “Afghanistan” and its citizens, I like to have relationship with my nice compatriots and other excellent people.

Subscribe 0
160