کائنات مهربانتر شده

Posted on at


کائنات میخاد با من مهربون بشه!
دریای کابل پر از آب گِل آلود شده! ریموت تلویزیون خراب نیست! تو یخچال خونه مون ترشی هم هست !
کامپیوترم اصن ویروس نداره! صدای رعد برق دیگه ترسناک نیست! شیرکیله خوشمزه تر شده! زمستون هم داره حسابی خودشو نشون میده! دیگه صبح ها خواب آلود نیستم! زبون پرنده ها رو یاد گرفتم! گربه ها و موش ها آتش بس اعلام کردن! تعداد Buzz Score هم زیاد شده! نوشته هام این روزا بوی زندگی و انسانیت میده! اخیرا دلم برای دوستام تنگ میشه! شبا خواب نوشابه و عشق میبینم! معنی موزیک های عاشقانه رو بهتر میفهمم! زندگی بوی خوشی میده! و همه اینا بخاطر اینکه کائنات تو رو به من رسونده و من از این به بعد تو عمیق ترین جای قلبم گل سرخی دارم که تو هستی.About the author

160