اردوی ملی درافغانستان :

Posted on atافغانستان طی دهه های اخیر ناامنی ها و نابسامانی های زیادی را متحمل شده است،زیرا دخالت دشمنان کشور باعث شده که مردم از پیوستن به دولت گریزان باشند.چون آن زمان طالبان بر کشور حکومت میکردند آنها اشخاصی خون خوار و جاه طلب بودند که بجز حکم آنها دیگری چیزی وجود نداشت.بلاخره مردم کشور از ظلم و ستم آنها به ستوه آمده بودند و بر علیه آنها قیام کردند،و طالبان را به شکست مواجه کردند.بعد از شکست طالبان افغانستان را میتوان گفت : که تا حدود ناچیزی به رفاه و آسایش رسیده است البته با وجود کمک نیرو های خارجی.نیرو های خارجی یا بین المللی به کمک افغانستان شتافتند که امنیت افغانستان تا حدودی بهبود یافت. اما تا کنون هم مخالفان دولت بطور کامل ازین کشور ریشه کن نشدند.و دولت افغانستان برای جلب و جذب مردم به نیرو های افغان فعالیت های زیادی داشته است که از جمله آن را میتوان گفت : پلیس ملی ،پلیس سرحدی،امنیت ملی و  بلاخره اردوی ملی را نام برد.که ما به توضیحاتی راجع به اردوی ملی میپردازیم.آرزومندم که مورد توجه شما قرار بگیرد. اردوی ملی یک نظام بسیار قوی است که برای مقابله با تروریستان از هیچگونه تلاشی دریغ نمیکند. مردم افغان که برای خدمت به وطن و از بین بردن دشمنان وطن به این صفوف یعنی اردوی ملی پیوستند که دلسوزانه برای خدمت به کشور وظیفه خود را انجام میدهند.حتی از طبقه خانم ها به این صفوف میپویندند.عموماً اردوی ملی را نیروهای خارجی تحت آموزش خود قرار دادند و  آنها را با صلاح های پیشرفته مجهز کرده اند.در مکان هایی که این نیرو ها آموزش داده میشوند در پهلوی آن که آموزش نظامی  میببینند آن عدهً اشخاصی که به این صفوف پیوستند که از سواد کافی برخوردار نیستند این مکان ها برای آنها کورس های سواد آموزی نیز ایجادکرده است.این نیرو ها در تمام نقاط کشور پخش شده اند خصوصاً در مناطق کوهستانی که عموماً پایگاه مخالفان دولت است. این نیرو ها در شاهراها فرستاده میشوند و بدبختانه تلفاتی جانی زیادی را متحمل میشوند،ولی باز هم این نیروها ماًیوس نشده و جان خود را برای خدمت به وطن به خطر می اندازند،
نکته قابل توجه این است که این نیرو ها  زمانی میتوانند وظیفه خود را به نحو احسن آن انجام میدهند که ما یعنی مردم افغان برای کمک به آنها همکاری نماییم.زمانی که یک فعالیت مشکوک را از جانب مخالفین مشاهده میکنیم آن را به این نیرو ها اطلاع بدهیم تا جان دیگران را از مرگ نجات بدهیم.About the author

160