نخستین بارومندان فلم انکس به پول دیجیتالی, پول مجازی را به اساس یک دیدگاه واقعی بشردوستانه میپسندند

Posted on at

This post is also available in:

بیایید به جهان یک دختر دوازده ساله از افغانستان نگاهی بیندازیم که خلاف خواستش مجبور به ازدواج میگردد. ممکن است که او بتواند با استفاده از صنف های انترنتی که فلم انکس و سازمانهای دیگری مانند بنیاد بانوان انکس ساخته اند به انترنت دسترسی داشته باشد. او میتواند در رسانه های اجتماعی عضو شود, مقاله بنویسد و در مورد ویدیوها دیدگاه خود را بنویسد. او امتیاز ویژه میگیرد و درآمد کسب میکند, اما نمیتواند که به بانک برود و برای خود حساب بانکی جور کند. حتا اگر بتواند, محدودیت های بانکی بین ایالات متحده آمریکا و افغانستان بیشتر درآمد او را خواهد گرفت. شبکه پرداخت پی پل(Paypal)  در افغانستان کار نمیکند و بانکها هزینه بلند در انتقال های داخلی و خارجی میگیرند. 

 

تصویر انجیلا شاه

من در نیویورک نشسته ام و میتوانم با اجتماع فلم انکس که دربرگیرنده سه صدهزار کاربر ثبت شده از 245 کشور و منطقه جهان می باشد, در ارتباط باشم. از این میان حدود پنج هزار شان دختران مدرسه اند که بر اساس کار خود در تارنمای فلم انکس درآمدهای سخاوتمندانه ای بدست می آورند. من آنها را با استفاده از بلاگ ها و ویدیوهای شان میشناسم. احتمالا من آنها را بیشن از آنچه سازمان چیز (Chase) یا بانک سیتی (Citibank)  مشتریان خود را میشناسند, میشناسم. اما اگر خواسته باشم که برای شان پول بفرستم, باید خود را تسلیم سیستم بانکی سنتی کنم که بیشتر درآمد شانرا خواهد گرفت و تقریبن از پول و درآمدی که شایسته آن اند برخوردار نخواهند شد. 

راه حل امروز و بهترین گزینه پول دیجیتالی است که از پول مجازی شروع میشود. این دلیلیست که تارنمای فلم انکس از روز نخست ماه فوریه از دالر به پول مجازی روی خواهد آورد.

 امتیاز ویژه یک نمودار ویژه است که کیفیت و اصلیت را اندازه میگیرد و کاربران را به درونمایه های شان میرساند. امتیاز ویژه فلم انکس نزدیک ترین جایگزین به ارزیابی اعتبار جهانی است که نیرو و اعتبار کاربران و امتیاز ویژه شانرا اندازه گیری میکند. با ترکیب امتیاز ویژه با پول مجازی نخستین تعادل آورنده مالی ایجاد میشود که دیگر مردم به اساس موقعیت جغرافیایی, سن, جنسیت, منطقه و بسیاری از عامل های دیگر که شوربختانه در کشورهای در حال توسعه وجود دارد, مورد تبعیض قرار نخواهند گرفت.

واحد های پولی دیجیتالی مواد سوخت برابری و توسعه را تشکیل میدهند. سواد دیجیتالی و شهروندی دیجیتالی به پول دیجیتالی ضرورت دارند تا ایجاد شوند و رونق بیابند. ما نمیتوانیم رویای مساوی بودن را ببینیم در حالیکه هزینه انتقال پول از طریق بانک پنجاه دالر میشود و کاربران نمیتوانند از آنچه که مستحقش هستند استفاده کنند. پول های دیجیتالی این همه مانع ها را رد میشوند و قدرت مستقیم را به کاربران و مستفید شوندگان بدون هزینه یا مانع میدهند.

 

تارنمای فلم انکس برای تمویل سواد دیجیتالی و شهروندی دیجیتالی بدون مرز از واحدهای پولی دیجیتالی مانند پول مجازی استفاده میکند. تارنمای فلم انکس وحدهای پولی مجازی را برای اهداف احتکاری استفاده نمیکند. فلم انکس نخستین باورمند به واحد پولی دیجیتالی به حیث یک دیدگاه بشردوستی واقعی است.

درصورتیکه عضو خانواده فلم انکس نیستید, بیش از این انتظار نکشید و همین امروز از صفحه شخصی من ثبت نام کنید. درآمد جنبی خود را به بنیاد بانوان انکس اهدا خواهم کرد. لطف کرده از صفحه شخصی من در تارنمای فلم انکس را بازدید کنید و عضو آن شوید. لطف کرده همچنین صفحه بانوان انکس را بازدید کنید و برای دریافت موضوع های تازه, مقاله های و ویدیوها عضو آن شوید.

فرانسسکو رولی

 About the author

ahmadshafi

Ahmad Shafi Raouf was born in 1990 in Herat province of Afghanistan, graduated from high school in 2008. Then started BBA in 2009 in Ishraq university of Herat city, Afghanistan. He is studying now in seventh semester as a senior, and is planning to get his masters degree. He started…

Subscribe 0
160