افغانستان

Posted on at


بعد 30 سال جنگ مردم افغانستان خسته,افسرده و پريشان شده اند.كوچك ترين ترقي هم سبب خوشحالى مردم ما ميشود.من جمله ترقي فوتبا ليستان و كريكيتران ملي افغانستان در سطح جهان ميباشد. با تمام مشكلاتى كه مردم افغانستان دارند و از انها رنج مي برند باز هم هر بار با اشتياق و علاقه مندى خود را به خوشى ملت خود سهيم  مى سازند.


  با طى مراحل سخت و مشكلات زياد,ورزش كاران مدالها و افتخارات جهانى را كسب نموده كشور را بيشتر و بيشتر بسوى ترقى كشانده اند.در اين وضعيت كه افغانستان مشكلات زيادى را متقابل مى شود,كوشش دارد غم ها را فراموش كرده و گامهاى بزرگترى را جهت ترقى بماند.


  به اميد روزى كه تمام افغانها از هر قومى كه اند باهم با اتفاق زنده گى كنند,و كشور خود را از ناامنى,جنگ,و مشكلات نجات دهيم و افغانستان سرسبز و يك كشور ايده ال ساخته بتوانيم.

زنده باد افغانستان!!!   زنده باد افغان ها !!!About the author

Mahera7555

Mahera was born in Herat Afghanistan,on 28th October of1998.She is a student in 11th grade.She is 16 years old and knows English,Indian,Urdu and Persian languages as well.She started school in Razey High School,but now she is in Tajrabawy High School.She has been studying English since 2010 in Skills Training Center.In…

Subscribe 0
160