Cơn bão số bốn tràn qua .

Posted on at


Cơn bão số bốn tràn qua .
Phú Yên , Bình Định mái nhà tan hoang .
Bao người chịu cảnh lầm than .
Vườn không nhà trống , biết làm chi đây .
Thẫn thờ nhìn nước nhìn mây .
Hỏi Trời sao nỡ đọa đầy chúng sanh .
Người dân chỉ muốn an lành .
Sớm hôm chài lưới , quanh năm ruộng vườn .
Giờ đây hứng lấy tai ương .
Màn trời ,chiếu đất xót thương cõi lòng .
Thôi đành cũng phải chờ mong .
Quê hương đùm bọc , tấm lòng sẻ chia .
Ai ơi , nơi đó có về .
Miền Trung khúc ruột bộn bề khó khăn .
ĐN 01/12/2014

Cơn bão số bốn tràn qua .
Phú Yên , Bình Định mái nhà tan hoang .
Bao người chịu cảnh lầm than .
Vườn không nhà trống , biết làm chi đây .
Thẫn thờ nhìn nước nhìn mây .
Hỏi Trời sao nỡ đọa đầy chúng sanh .
Người dân chỉ muốn an lành .
Sớm hôm chài lưới , quanh năm ruộng vườn .
Giờ đây hứng lấy tai ương .
Màn trời ,chiếu đất xót thương cõi lòng .
Thôi đành cũng phải chờ mong .
Quê hương đùm bọc , tấm lòng sẻ chia .
Ai ơi , nơi đó có về .
Miền Trung khúc ruột bộn bề khó khăn .
ĐN 01/12/2014


About the author

160