Còn gì nữa, khoe luôn đi?

Posted on at


Cũng vì ưa sĩ diện hão, tham được mạng ảo tung hô. Cá nhân tôi thấy thê thảm thay cho cái niềm vui bày sự hạn hẹp của mình ra cho thiên hạ thỏa thê mổ xẻ.

Ngay cái chữ khoe đã khiến nhiều người trong chúng ta không vừa mắt bằng lòng, nhỉ? Đó là vì ít nhiều ai cũng có cảm giác GATO những cái người ta có mà mình thì không có. Nhưng hay ho lắm, lại có những trò khoe khoang chỉ làm cho người ta muốn cười thật to để dễ bề hả dạ. Đó, khoe cũng phải có nghệ thuật, không đùa được đâu!
 
Trên trời dưới biển, cái gì cũng thấy các bạn khoe. Khoe của, khoe tiền, khoe danh, khoe lợi. Khoe sắc, khoe hương, khoe da, khoe dáng. Khoe một cách sỗ sàng, khoe một cách triệt để. Khoe đến nỗi người ta chán ngấy, thấy mình đáng bị… kỳ thị. Thế mà vẫn khoe!
 
Khoe điều phi lý, khoe thứ khó tin. Khoe đi ô tô từ Malaysia sang tận nước Pháp. Khoe được check-in ở những nơi chẳng mấy ai dám đặt chân tới. Chà! Xã hội bây giờ cũng phát triển và giàu có lắm đây.

 


TAGS:


About the author

Duzy

Music, games, comics

Subscribe 0
160