Dave Migney در ظهور بازار ورزش و آموزش، افغانستان و آسیای مرکزی

Posted on at

This post is also available in:

در مسیر جاده بطرف افغانستان، فیلم آنیکس و سایتادل در گام نخست دسترسی شاگردان به انترنت را در لیسه های هرات در افغانستان فراهم نمودند. چهار مکتب تکمیل شدند.

سپس ما مسیر خود را ادمه میدهیم در بررسی درخواستی های آموزشی مناطق رو به انکشاف و ایجاد دوره های آموزشی از طریق نرم افزار آزمایش کننده ما.

فرصت بعدی که تحت آزمایش قرار دارد ورزش و بازاریابی ورزشی در افغانستان و آسیای مرکزی است. در حال حاضر به همراه توماس رولی که یک هوادار فوتبال است ما در حال بررسی سک تعداد تیم های افغانی هستیم تا آنها را اسپانسر نموده و یک حد اقل موقف متغادل را برای آنها فراهم آوریم


.

در واقع ما کدام متخصص در بخش بازار یابی ورزشی در داخل کشور نداشته بنا برین ما دیو میگنی را استخدام نموده تا به ما در مورد صنعت بازاریابی ورزشی بین المللی مشوره دهد. دیو دوست قدیمی من از دانشکاه بوستون و فیلادلفیا است که در قسمت صنعت بازاریابی ورزشی پیشگام بوده و در شرکت هایی مانند نایک و اسپورتس الاستریتد سابقه کاری دارد. دیو شرکت نایک را در سال 2004 ترک گفته و بنا بر درخواست دولت آمریکا به عنوان داوطلب عازم عراق شد. او در بغداد به عنوان مشاور ارتباطات برای وزارت دفاع آمریکا مستقر شد. او کمک نمود تا تیم المپیک عراق در بازیهای المپیک آتین 2004 احیا و مورد توجه قرار گیرد. به پاس تلاشهایش، او جایزه خدمات عامه مشترک را از وزارت دفاع امریکا اخذ نمود.

دیو میگنی همچنین یک دایرکتر در گروپ بازاریابی جهانی در جانسن و جانسن بود. از سال 2006 تا اواسط 2009 او گرداننده راهبرد های بازاریابی بین المللی برای پیکره حفظ الصحه بوده، و فرصت های خوبی را در این شرکت فراهم نمود. قابل ذکر است که میگنی موفقیت چشمگیر جهانی را در برنامه اسپانسری شرکت ج و ج در بازی های المپیک 2006 تا 2008 داشته است. در کنار اینکه میگنی مدت زیادی را در چین به عنوان سر پرست برنامه ایجاد فرصت های کاری موسسه ج -ج سپری نموده، او همچنین به ده ها شرکت ج و ج در سرتاسر جهان نظر و مشوره داده است که منتج به فعال سازی 50 بازار بین المللی در المپیک شد. بر علاوه او بدنبال ایجاد روابط بین ج -ج و شرکای خارجی بوده مانند کمیته بین المللی المپیک، سازمان های ورزشی گوناگون، دیگر شرکت های اسپانسر کننده و دفاتر بازاریابی

 

بازی های المپیک بیجینگ هشتمین دوره کمپاین بازاریابی المپیک او در حرفه کاری او میباشد. بیشتر بخاطر کارهای انجام شده او در المپیک 2008 ، مجله تجارت ورزشی میگنی را به لیست 40-زیر-40 خود در سال 2009 علاوه نمود

.

در این مصاحبه، دیو میگنی نطرات خویش را در مورد بازاریابی ورزشی و آموزش در افغانستان و آسیای مرکزی ارایه نمود.


 About the author

mahjabinmohammadi

Mahjabin Mohammadee was born in Iran. she studied her high school in Iran. Her family return back to Afghanistan during the fall of taliban 6 years ago. She is studying English in Herat Bastan Institute. Mahjabin has interest to reading novel books and cooking.

Subscribe 0
160