LẠC!

Posted on at


LẠC!
Lạc mất nhau rồi có phải không?
Vì đâu gió bão chẳng ngưng dòng
Từng canh nguyện ước người an thể
Mỗi sớm cầu mong bạn thỏa lòng
Hạnh phúc chan miền mơn khắp ngõ
Niềm vui dệt gấm phủ đầy song...
Nhìn đêm bất lực đành câm nín
Trí mọn mơ gì cảnh diễm trong
S.Lê 30/11/2014.
*****************************************
MẤT
Vĩnh biệt đôi đường kẻ nói không.
Từ nay ngã rẻ cách đôi dòng.
Bao ngày thấp thỏm buồn đau dạ.
Cả tháng ngu ngơ rệu rã lòng.
Cứ ngỡ mùa xuân về ngập cửa.
E rằng tiết hạ phủ tràn song.
Dòng sông khắc khoải trôi mờ đục.
Đã mất em rồi vẩn vệt trong.
Ta Hoangkiet.
**************************************
CON ĐÒ – DÒNG SÔNG
Đợi mãi thuyền về mỏi trống không
Tình nhân đã vội bước sang dòng
Tràn câu thệ ước người đang bỏ
Ngập chữ tình chung kẻ xốn lòng
Lệ đẫm yêu hờn sương phủ lối
Òa nơi tưởng nhớ nguyệt dòm song
Tơ trời góp để thêu thành nhạc
Nhặt mãi duyên hờ thả nước trong
Thanh Nguyễn 30/11/2014

LẠC!
Lạc mất nhau rồi có phải không?
Vì đâu gió bão chẳng ngưng dòng
Từng canh nguyện ước người an thể
Mỗi sớm cầu mong bạn thỏa lòng
Hạnh phúc chan miền mơn khắp ngõ
Niềm vui dệt gấm phủ đầy song...
Nhìn đêm bất lực đành câm nín
Trí mọn mơ gì cảnh diễm trong
S.Lê 30/11/2014.
*****************************************
MẤT
Vĩnh biệt đôi đường kẻ nói không.
Từ nay ngã rẻ cách đôi dòng.
Bao ngày thấp thỏm buồn đau dạ.
Cả tháng ngu ngơ rệu rã lòng.
Cứ ngỡ mùa xuân về ngập cửa.
E rằng tiết hạ phủ tràn song.
Dòng sông khắc khoải trôi mờ đục.
Đã mất em rồi vẩn vệt trong.
Ta Hoangkiet.
**************************************
CON ĐÒ – DÒNG SÔNG
Đợi mãi thuyền về mỏi trống không
Tình nhân đã vội bước sang dòng
Tràn câu thệ ước người đang bỏ
Ngập chữ tình chung kẻ xốn lòng
Lệ đẫm yêu hờn sương phủ lối
Òa nơi tưởng nhớ nguyệt dòm song
Tơ trời góp để thêu thành nhạc
Nhặt mãi duyên hờ thả nước trong
Thanh Nguyễn 30/11/2014
Thích

 About the author

160