Lặng thầm một tình yêu !!

Posted on at


Các bản thấy bản cover này thế nào ?
Theo mình bản cover này rất hay giọng nam khỏe trầm ấm có nội lực không kém gì anh Thanh Tùng cả
<3 <3 <3
https://www.youtube.com/watch?v=hoXvwWG6wBs


TAGS:


About the author

don-minh

I'm Minh. I come from Hanoi, Vietnam. Nice to meet you

Subscribe 0
160